Vybrať región
sk

Certifikáty a Politika

Vedenie spoločnosti si uvedomuje zodpovednosť za zabezpečenie kvality a informačnej bezpečnosti v poskytovaní svojich služieb v oblasti informačných technológií a kladie silný dôraz na podporu strategických cieľov a spokojnosť svojich zákazníkov.

Preto spoločnosť neustále zlepšuje a prispôsobuje vlastnosti svojich produktov požiadavkám zákazníkov a príslušných zainteresovaných strán (napr. zamestnanci, dodávatelia, orgány štátnej a miestnej samosprávy a mimovládne organizácie).

Spoločnosť má zavedené manažérske systémy:

  • ISO 9001 Systém manažérstva kvality
  • ISO 10006 Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch
  • ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva
  • ISO 20000-1 Informačné technológie. Manažment služie
  • ISO 22301 Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania
  • ISO 25000 Softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu
  • ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
  • ISO 27018 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ

Svoje zámery v oblasti manažérskych systémov, kvality produktov a procesov naša spoločnosť zadefinovala v dokumente Politika integrovaného manažérskeho systému a Politika manažmentu služieb.

ISO 9001

ISO 9001 Systém manažérstva kvality 

Certifikát ISO 9001

ISO 10006

ISO 10006 Manažérstvo kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch 

Osvedčenie ISO 10006

ISO 14001

ISO 14001 Systém environmentálneho manažérstva

Certifikát ISO 14001

ISO 20000-1

ISO 20000-1 Informačné technológie. Manažment služieb

Certifikát ISO 20000-1

ISO 22301

ISO 22301 Ochrana spoločnosti. Systémy manažérstva kontinuity podnikania

Osvedčenie ISO 22301

ISO 25000

ISO 25000 Softvérové inžinierstvo. Požiadavky na kvalitu a hodnotenie kvality softvérového produktu 

Osvedčenie ISO 25000

ISO 27001

ISO 27001 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti

Certifikát ISO 27001

ISO 27018

ISO 27018 Informačné technológie. Bezpečnostné metódy. Súbor postupov na ochranu osobných údajov (OÚ) pre verejné cloudy v pozícii spracovateľov OÚ

Osvedčenie ISO 27018

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a Osvedčenie podnikateľa

Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti a Osvedčenie podnikateľa

Spoločnosť Asseco CE disponuje Potvrdením o priemyselnej bezpečnosti (vydaným Národným bezpečnostným úradom SR) a Osvedčením podnikateľa (vydaným Národným bezpečnostným úradom ČR) na stupeň utajenia „Tajné“.

 Potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti

Politika integrovaného manažérskeho systému

Politika integrovaného manažérskeho systému

Spoločnosť Asseco Central Europe, a.s. patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií v Slovenskej republike a v Českej republike.

Politika IMS.pdf