Vybrať región
sk

Jozef Klein
EY Podnikateľom
roka 2016

Jozef Klein, CEO a Predseda predstavenstva Asseco CE, sa stal držiteľom titulu Podnikateľ roka 2016 Slovenskej republiky.

zobraziť viac

Asseco CE v TREND TOP
na najvyšších priečkach

Sme druhou najrýchlejšie rastúcou IT firmou na Slovensku a jednotkou v rebríčku dodávateľov IT pre súkromný finančný sektor.

zobraziť viac

SAMO Strategic Asset
Management & Operations

Be Sure You Make the Right Decision

samo-asseco.com

MobiWorkS
mHosp

Softvér minimalizuje akékoľvek oneskorenie v liečbe a nahrádza papierové záznamy lekárov digitálnym úložiskom. Prístup ku kompletnému záznamu pacienta na vizite a jeho aktualizácia počas konzultácií umožňuje lekárom zvýšiť úroveň starostlivosti o pacientov.

zobraziť viac

Asseco Central Europe

Spoločnosť Asseco Central Europe je silným regionálnym softvérovým centrom pre strednú Európu v oblasti poskytovania IT služieb a produktov s vysokou pridanou hodnotou pre všetky segmenty. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu.

Bankovníctvo

Unikátne riešenia šité na mieru pre bankové inštitúcie, stavebné sporiteľne a kapitálové trhy.


Zdravotníctvo

Komplexné riešenia pre zdravotné poisťovne, nemocnice a centrálne inštitúcie.


Služby

Konzultácie, vývoj softvéru a IT riešenia na mieru.

Poisťovníctvo

Informačné systémy pre poisťovne a správcov dôchodkového sporenia.


Telco & Utility

Riešenia pre telekomunikácie, energetiku a utility.

Verejná správa

Informačné systémy pre centrálnu a regionálnu verejnú správu, geografické informačné systémy a portálové riešenia.


ERP

IT systémy pre firmy všetkých veľkostí naprieč segmentmi.

Najsilnejší softvérový dom v regióne strednej a východnej Európy

Správy