Vybrať región
sk

Kontakty pre investorov

Marketing, vzťahy s verejnosťou a investormi

Tel.: +421 2 20 838 131
Email: miroslava.aleksieva@asseco-ce.com

Miroslava Aleksieva

Miroslava Aleksieva

Director of Marketing, PR & IR

Asseco Central Europe