Vybrať región
sk

Profil spoločnosti

Asseco Central Europe je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov technologických inovácií a moderných IT riešení, ktoré zlepšujú biznis už 30 rokov. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku a Poľsku. Súčasťou skupiny Asseco CE sú aj ďalšie firmy s IT zameraním. Spoločnosť realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, štátnu správu a samosprávu, postavené na dlhoročných skúsenostiach s rozsiahlymi projektmi softvérových riešení na mieru.  

História spoločnosti siaha až do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou spoločnosťou Comp Rzeszów, čím boli položené základy budúcej globálnej skupiny Asseco. V októbri 2006 už pod názvom Asseco Slovakia vstúpila na Varšavskú burzu, čím sa stala prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 došlo k integrácii Asseco Czech Republic a Asseco Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco CE. Celá skupina Asseco CE aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí.