Vybrať región
sk

Profil spoločnosti

Asseco Central Europe (Asseco CE) je jedným z najsilnejších softvérových domov v strednej a východnej Európe. Pôsobí na Slovensku, v Českej republike, Maďarsku, Nemecku, Rakúsku a vo Švajčiarsku. Súčasťou skupiny Asseco Central Europe sú i ďalšie firmy s IT zameraním. Spoločnosť patrí medzi najvýznamnejších poskytovateľov komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií. Realizuje náročné projekty pre komerčnú sféru, ako aj pre štátnu správu a samosprávu. Asseco CE má dlhoročné skúsenosti s rozsiahlymi projektmi softvérových riešení na mieru, pri ktorých kladie silný dôraz na podporu strategických zámerov svojich klientov. 

História spoločnosti siaha až do roku 1990, kedy bola založená spoločnosť ASSET. V roku 1999 sa odčlenila softvérová divízia a bola založená spoločnosť ASSET Soft, ktorá v roku 2004 vytvorila strategické partnerstvo s poľskou spoločnosťou Comp Rzeszów, čím boli položené základy budúcej globálnej skupiny Asseco. V októbri 2006 už pod názvom Asseco Slovakia vstúpila na Varšavskú burzu, čím sa stala prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom. V roku 2007 vstúpila prostredníctvom akvizície PVT na český trh. V júli 2009 došlo k integrácii Asseco Czech Republic a Asseco Slovakia, čím vznikla stredoeurópska skupina a obe spoločnosti začali pôsobiť pod názvom Asseco CE. Celá skupina Asseco CE aktuálne zamestnáva viac ako 3 000 ľudí.