Vybrať región
sk

Predstavenstvo | Slovenská republika

Jozef Klein

Jozef Klein

Predseda

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1996, najskôr externe, neskôr už ako interný pracovník na pozícii produktový a projektový manažér pre oblasť DWH & BI. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom predstavenstva Asseco Central Europe v ČR. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO. Od novembra 2017 zastáva funkciu predsedu predstavenstva Asseco International, a.s. Jozef Klein pôsobí tiež ako člen dozornej rady v spoločnostiach Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), ďalej je predsedom dozornej rady Asseco Bussines Solutions SA (PL), Asseco Central Europe Magyarország, Asseco South Eastern Europe, Asseco CEIT (SK) a exe (SK), od decembra 2022 pôsobí ako predseda dozornej rady Asseco CE Cloud. Od októbra 2009 zastáva aj významnú funkciu CEO na celoeurópskej skupinovej úrovni Asseco Group. Získal ocenenie EY Podnikateľ roka 2016 Slovenskej republiky.
Vladimír Dzurilla

Vladimír Dzurilla

Člen

Vladimír Dzurilla vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, absolvoval študijný pobyt v Holandsku a štúdium na Britskej Open University. Pracoval v spoločnostiach Accenture, O2 a Českomoravskej stavebnej sporiteľni ako konzultant a poradca manažmentu pri projektoch výmeny a implementácií veľkých IT systémov a zavádzaní organizačných a procesných zmien. Zastával funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Štátna pokladnica Centrum zdieľaných služieb, s. p., ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie ICT služieb pre štátnu správu a prevádzku Národného dátového centra. Zároveň viedol Národnú agentúru pre komunikačné a informačné technológie, s. p. Tá tvorí stratégie neverejných komunikačných sietí, vrátane návrhov implementácie vhodných bezpečnostných opatrení a dodáva zdieľané služby pre verejnú správu. Vladimír Dzurilla bol v minulosti splnomocnencom vlády pre oblasť IT a digitalizácie. V rámci tejto pozície vytvoril a realizoval strategickú koncepciu Digitálne Česko, ktorá prispieva k výraznému posunu v oblasti štátneho IT a digitálnej ekonomiky. Od 1. januára 2023 zastáva pozíciu Country Manager v spoločnosti Asseco Central Europe v Českej republike. Od januára 2023 pôsobí ako člen dozornej rady Asseco CE Cloud.
Martin Chripko

Martin Chripko

Člen

Martin Chripko vyštudoval softvérové inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od 1. januára 2024 je členom predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe.
V spoločnosti Asseco Central Europe pôsobí od roku 2017, kde krátko pracoval ako International Business Developer. Od októbra 2017 pôsobí ako Banking Business Unit Director a súčasne riaditeľ divízie bankovníctva pre strednú Európu. Okrem toho zastáva pozíciu prokuristu. V období jún 2022 – december 2023 bol členom predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe Magyarország zodpovedným za oblasť finance. Od roku 2020 pôsobil ako výkonný riaditeľ spoločnosti TurboConsult až do úspešnej integrácie tejto spoločnosti do Banking Business Unit Asseco CE. Od roku 2011 pracoval v spoločnosti Oracle Slovensko - Consulting ako Application Business Unit Manager a Senior Project Manager. Od roku 2000 aktívne pôsobí v oblasti IT, kde pracoval na rôznych pozíciách ako IT manažér, Senior Project Manager, Application Delivery Manager a ďalšie. Počas svojej kariéry riadil veľké zahraničné projekty, ako aj lokálne slovenské projekty v oblasti bankovníctva, verejnej správy, telco, financií a iných.
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen

Branislav Tkáčik je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1999 ako finančný manažér, neskôr finančný riaditeľ a postupne sa podieľal na vybudovaní finančného oddelenia a zavádzaní nástrojov finančného controllingu. V rámci prípravy IPO na Varšavskej burze sa podieľal na aplikácii IFRS a následne zavádzal proces skupinového reportingu a konsolidácie. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku a v Čechách. Tiež zastáva pozíciu CFO pre celú skupinu Asseco Central Europe & Corporate Governor. Branislav Tkáčik je členom dozorných rád dcérskych spoločností Asseco Enterprise Solutions, Asseco Solutions AG, Asseco Central Europe Magyarország a exe (SK).

Predstavenstvo | Česká republika

Jozef Klein

Jozef Klein

Predseda

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1996, najskôr externe, neskôr už ako interný pracovník na pozícii produktový a projektový manažér pre oblasť DWH & BI. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom predstavenstva Asseco Central Europe v ČR. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO. Od novembra 2017 zastáva funkciu predsedu predstavenstva Asseco International, a.s. Jozef Klein pôsobí tiež ako člen dozornej rady v spoločnostiach Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), ďalej je predsedom dozornej rady Asseco Bussines Solutions SA (PL), Asseco Central Europe Magyarország, Asseco South Eastern Europe, Asseco CEIT (SK) a exe (SK), od decembra 2022 pôsobí ako predseda dozornej rady Asseco CE Cloud. Od októbra 2009 zastáva aj významnú funkciu CEO na celoeurópskej skupinovej úrovni Asseco Group. Získal ocenenie EY Podnikateľ roka 2016 Slovenskej republiky.
Vladimír Dzurilla

Vladimír Dzurilla

Člen

Vladimír Dzurilla vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, absolvoval študijný pobyt v Holandsku a štúdium na Britskej Open University. Pracoval v spoločnostiach Accenture, O2 a Českomoravskej stavebnej sporiteľni ako konzultant a poradca manažmentu pri projektoch výmeny a implementácií veľkých IT systémov a zavádzaní organizačných a procesných zmien. Zastával funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Štátna pokladnica Centrum zdieľaných služieb, s. p., ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie ICT služieb pre štátnu správu a prevádzku Národného dátového centra. Zároveň viedol Národnú agentúru pre komunikačné a informačné technológie, s. p. Tá tvorí stratégie neverejných komunikačných sietí, vrátane návrhov implementácie vhodných bezpečnostných opatrení a dodáva zdieľané služby pre verejnú správu. Vladimír Dzurilla bol v minulosti splnomocnencom vlády pre oblasť IT a digitalizácie. V rámci tejto pozície vytvoril a realizoval strategickú koncepciu Digitálne Česko, ktorá prispieva k výraznému posunu v oblasti štátneho IT a digitálnej ekonomiky. Od 1. januára 2023 zastáva pozíciu Country Manager v spoločnosti Asseco Central Europe v Českej republike. Od januára 2023 pôsobí ako člen dozornej rady Asseco CE Cloud.
David Šindelář

David Šindelář

Člen

David Šindelář vyštudoval Ekonomickú Fakultu na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. Od 1. januára 2024 je členom predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe CZ. V spoločnosti Asseco Central Europe pôsobí od roku 2000, kde začínal ako DB Oracle špecialista, ďalej pracoval ako vedúci sekcie systémovej a databázovej podpory, vedúci sekcie IT poradenstva, riaditeľ divízie IT infraštruktúry, riaditeľ IT Infrastructure & Integration Business Unit. Od decembra 2021 pôsobí na pozícii Public CZ Business Unit Director a od roku 2019 je v spoločnosti prokuristom. Aktívne sa podieľa na úspešnej realizácii významných projektov pre verejnú správu aj súkromný sektor. Zabezpečuje komplexné riadenie a koordináciu IT projektov pre desiatky malých aj veľkých klientov. Jeho profesionálny vývoj zahŕňa postupný prechod od pozície programátora k úspešnému vedeniu a riadeniu rozsiahlych projektov z pozície riaditeľa divízie, neskôr IT Infrastructure & Integration Business Unit Lídra až po dnešnú pozíciu Public CZ Business Unit Director.
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen

Branislav Tkáčik je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1999 ako finančný manažér, neskôr finančný riaditeľ a postupne sa podieľal na vybudovaní finančného oddelenia a zavádzaní nástrojov finančného controllingu. V rámci prípravy IPO na Varšavskej burze sa podieľal na aplikácii IFRS a následne zavádzal proces skupinového reportingu a konsolidácie. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku a v Čechách. Tiež zastáva pozíciu CFO pre celú skupinu Asseco Central Europe & Corporate Governor. Branislav Tkáčik je členom dozorných rád dcérskych spoločností Asseco Enterprise Solutions, Asseco Solutions AG, Asseco Central Europe Magyarország a exe (SK).