Vybrať región
sk

Predstavenstvo

Jozef Klein

Jozef Klein

Predseda (Slovenská republika, Česká republika)

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1996, najskôr externe, neskôr už ako interný pracovník na pozícii produktový a projektový manažér pre oblasť DWH & BI. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom predstavenstva Asseco Central Europe v ČR. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO. Jozef Klein pôsobí tiež ako predseda dozornej rady v spoločnostiach Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), DanubePay (SK), eDocu (SK), GlobeNet (HU), Statlogics (HU), Asseco Hungary (HU), InterWay (SK) a exe (SK). Od októbra 2009 zastáva aj významnú funkciu CEO na celoeurópskej skupinovej úrovni Asseco Group. Získal ocenenie IT Osobnosť roku 2010 udeľované neformálnym združením v rámci ICT komunity.
Marek Grác

Marek Grác

Podpredseda (Slovenská republika), Člen (Česká republika)

Je absolventom Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave. Počas svojej profesionálnej kariéry sa venoval najmä oblasti vývoja, implementácie a prevádzky informačných systémov pre bankovníctvo a zdravotníctvo.
V spoločnosti Asseco CE zastával rôzne pozície od pozície programátora - analytika, team leadra, biznis konzultanta až po riaditeľa divízie zdravotníctvo. V súčasnosti pôsobí na pozícii COO SK a ako podpredseda predstavenstva Asseco CE na Slovensku. Na celoeurópskej skupinovej úrovni Asseco Group zastáva Marek Grác významnú funkciu lídra business unitu Healthcare, v rámci ktorej má za úlohu definovať dlhodobú stratégiu pre segment zdravotníctva v rámci celej skupiny Asseco pôsobiacej v rôznych regiónoch Európy. Pôsobí tiež ako predseda predstavenstva maďarských spoločností GlobeNet a Asseco Hungary a člen predstavenstva spoločnosti eDocu (SK).
David Stoppani

David Stoppani

Člen (Slovenská republika), Podpredseda (Česká republika)

Vyštudoval fakultu aplikovanej informatiky na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Už počas štúdia začal pracovať v PVT (neskôr Asseco) ako projektový manažér. V odbore informatiky pracoval aj neskôr, keď sa stal vedúcim manažérom pre IT v spoločnosti XT – Card.
Tri roky pôsobil ako predseda predstavenstva v spoločnosti Right Power Group. Na pozícii obchodného riaditeľa Asseco Central Europe pracoval od februára 2011 do marca 2015, kedy sa stal lídrom business unitu Utility. Členom predstavenstva Asseco CE v Českej republike je od júna 2011 a členom predstavenstva Asseco CE na Slovensku od decembra 2012. V súčasnosti zastáva funkciu podpredsedu predstavenstva Asseco CE v Českej republike a od 1. 12. 2014 aj funkciu COO Asseco CE v Českej republike. Ďalej pôsobí ako člen dozornej rady spoločnosti DanubePay (SK) a podpredseda dozornej rady spoločnosti První certifikační autorita (CZ).
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen (Slovenská republika)

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1998.
Od roku 1999 pôsobil ako finančný manažér, neskôr finančný riaditeľ a postupne sa podieľal na vybudovaní finančného oddelenia a zavádzaní nástrojov finančného controllingu. V rámci prípravy IPO na Varšavskej burze sa podieľal na aplikácii IFRS a následne zavádzal proces skupinového reportingu a konsolidácie.
V súčasnosti pôsobí ako CFO pre celú skupinu Asseco Central Europe. Branislav Tkáčik je členom dozorných rád dcérskych spoločností Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (DE), DanubePay (SK), Statlogics (HU), GlobeNet (HU) and a Asseco Solutions (CZ).