Vybrať región
sk

Predstavenstvo | Slovenská republika

Jozef Klein

Jozef Klein

Predseda

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1996, najskôr externe, neskôr už ako interný pracovník na pozícii produktový a projektový manažér pre oblasť DWH & BI. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom predstavenstva Asseco Central Europe v ČR. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO. Od novembra 2017 zastáva funkciu predsedu predstavenstva Asseco International, a.s. Jozef Klein pôsobí tiež ako člen dozornej rady v spoločnostiach Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), ďalej je predsedom dozornej rady Asseco Bussines Solutions SA (PL), eDocu (SK), Asseco Central Europe Magyarország, Asseco South Eastern Europe, CEIT (SK), DWC Slovakia, exe (SK), EdgeCom a LittleLane. Od októbra 2009 zastáva aj významnú funkciu CEO na celoeurópskej skupinovej úrovni Asseco Group. Získal ocenenie EY Podnikateľ roka 2016 Slovenskej republiky.
Peter Lakata

Peter Lakata

Člen

Peter Lakata absolvoval Ekonomickú fakultu v Bratislave a získal titul MBA na WU Executive Academy. Od septembra 2020 je členom Management Boardu ako Chief Transformation Officer a od decembra 2021 členom predstavenstva ACE SK a ACE CZ. Definuje príležitosti na zlepšenie a riadi transformačné projekty a procesy v rámci ACE a vybraných dcérskych spoločností. Optimalizuje procesy v skupine Asseco Central Europe na základe interných a externých potrieb spoločnosti. Jeho úlohou je aj podpora implementácie stratégie ACE a jej dcérskych spoločností a je zodpovedný za operatívne riadenie činností backoffice útvarov.
S pozíciou transformačného manažéra má skúsenosti aj z predchádzajúcich zamestnaní, kde pôsobil na riadiacich pozíciách v retailovej oblasti a bankovníctve.
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1998. Od roku 1999 pôsobil ako finančný manažér, neskôr finančný riaditeľ a postupne sa podieľal na vybudovaní finančného oddelenia a zavádzaní nástrojov finančného controllingu. V rámci prípravy IPO na Varšavskej burze sa podieľal na aplikácii IFRS a následne zavádzal proces skupinového reportingu a konsolidácie. V súčasnosti pôsobí ako člen dozorné rady Asseco Solutions AG. Tiež zastáva pozíciu CFO pre celú skupinu Asseco Central Europe & Corporate Governor. Branislav Tkáčik je členom dozorných rád dcérskych spoločností Asseco Enterprise Solutions, Asseco Central Europe Magyarország, exe (SK), DWC, LittleLane a ProSoft Košice.

Predstavenstvo | Česká republika

Jozef Klein

Jozef Klein

Predseda

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1996, najskôr externe, neskôr už ako interný pracovník na pozícii produktový a projektový manažér pre oblasť DWH & BI. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom predstavenstva Asseco Central Europe v ČR. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO. Od novembra 2017 zastáva funkciu predsedu predstavenstva Asseco International, a.s. Jozef Klein pôsobí tiež ako člen dozornej rady v spoločnostiach Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), ďalej je predsedom dozornej rady Asseco Bussines Solutions SA (PL), eDocu (SK), Asseco Central Europe Magyarország, Asseco South Eastern Europe, CEIT (SK), DWC Slovakia, exe (SK), EdgeCom a LittleLane. Od októbra 2009 zastáva aj významnú funkciu CEO na celoeurópskej skupinovej úrovni Asseco Group. Získal ocenenie EY Podnikateľ roka 2016 Slovenskej republiky.
Peter Lakata

Peter Lakata

Člen

Peter Lakata absolvoval Ekonomickú fakultu v Bratislave a získal titul MBA na WU Executive Academy. Od septembra 2020 je členom Management Boardu ako Chief Transformation Officer a od decembra 2021 členom predstavenstva ACE SK a ACE CZ. Definuje príležitosti na zlepšenie a riadi transformačné projekty a procesy v rámci ACE a vybraných dcérskych spoločností. Optimalizuje procesy v skupine Asseco Central Europe na základe interných a externých potrieb spoločnosti. Jeho úlohou je aj podpora implementácie stratégie ACE a jej dcérskych spoločností a je zodpovedný za operatívne riadenie činností backoffice útvarov.
S pozíciou transformačného manažéra má skúsenosti aj z predchádzajúcich zamestnaní, kde pôsobil na riadiacich pozíciách v retailovej oblasti a bankovníctve.
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1998. Od roku 1999 pôsobil ako finančný manažér, neskôr finančný riaditeľ a postupne sa podieľal na vybudovaní finančného oddelenia a zavádzaní nástrojov finančného controllingu. V rámci prípravy IPO na Varšavskej burze sa podieľal na aplikácii IFRS a následne zavádzal proces skupinového reportingu a konsolidácie. V súčasnosti pôsobí ako člen dozorné rady Asseco Solutions AG. Tiež zastáva pozíciu CFO pre celú skupinu Asseco Central Europe & Corporate Governor. Branislav Tkáčik je členom dozorných rád dcérskych spoločností Asseco Enterprise Solutions, Asseco Central Europe Magyarország, exe (SK), DWC, LittleLane a ProSoft Košice.