Vybrať región
sk

Predstavenstvo | Slovenská republika

Jozef Klein

Jozef Klein

Predseda

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1996, najskôr externe, neskôr už ako interný pracovník na pozícii produktový a projektový manažér pre oblasť DWH & BI. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom predstavenstva Asseco Central Europe v ČR. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO. Od decembra 2020 Jozef Klein zastáva funkciu predsedu dozornej rady v spoločnosti Asseco Enterprise Solutions, a. s. a od novembra 2017 zastáva funkciu predsedu predstavenstva Asseco International, a. s. Jozef Klein pôsobí tiež ako člen dozornej rady v spoločnostiach Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE) a ako predseda dozornej rady v spoločnostiach Asseco South Eastern Europe, Asseco Central Europe Magyarország, Asseco CEIT, Asseco CE Cloud, exe a EdgeCom. Získal ocenenie EY Podnikateľ roka 2016 Slovenskej republiky.
Vladimír Dzurilla

Vladimír Dzurilla

Člen

Vladimír Dzurilla vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, absolvoval študijný pobyt v Holandsku a štúdium na Britskej Open University. Pracoval v spoločnostiach Accenture, O2 a Českomoravskej stavebnej sporiteľni ako konzultant a poradca manažmentu pri projektoch výmeny a implementácií veľkých IT systémov a zavádzaní organizačných a procesných zmien. Zastával funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Štátna pokladnica Centrum zdieľaných služieb, s. p., ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie ICT služieb pre štátnu správu a prevádzku Národného dátového centra. Zároveň viedol Národnú agentúru pre komunikačné a informačné technológie, s. p. Tá tvorí stratégie neverejných komunikačných sietí, vrátane návrhov implementácie vhodných bezpečnostných opatrení a dodáva zdieľané služby pre verejnú správu. Vladimír Dzurilla bol v minulosti splnomocnencom vlády pre oblasť IT a digitalizácie. V rámci tejto pozície vytvoril a realizoval strategickú koncepciu Digitálne Česko, ktorá prispieva k výraznému posunu v oblasti štátneho IT a digitálnej ekonomiky. Od 1. januára 2023 zastáva pozíciu Country Manager v spoločnosti Asseco Central Europe v Českej republike a je členom jej predstavenstva, od 1. mája je taktiež členom predstavenstva v Asseco Central Europe, a.s. na Slovensku. Ako člen dozornej rady Asseco CE Cloud pôsobil od 10. januára do 9. októbra 2023. Následne sa stal predsedom predstavenstva Asseco CE Cloud. Od decembra 2023 je predseda predstavenstva v spoločnosti Asseco Berit AG (Switzerland).
Martin Chripko

Martin Chripko

Člen

Martin Chripko vyštudoval softvérové inžinierstvo na Fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Od roku 2000 aktívne pôsobí v oblasti IT, kde pracoval na rôznych pozíciách ako IT manažér, Senior Project Manager, Application Delivery Manager a ďalšie. Počas svojej kariéry riadil veľké zahraničné projekty, ako aj lokálne slovenské projekty v oblasti bankovníctva, verejnej správy, telco, financií a iných. Od roku 2011 pracoval v spoločnosti Oracle Slovensko - Consulting ako Application Business Unit Manager a Senior Project Manager. V spoločnosti Asseco Central Europe pôsobí od roku 2017, kde krátko pracoval ako International Business Developer. Od októbra 2017 pôsobí ako Banking Business Unit Director a súčasne riaditeľ divízie bankovníctva pre strednú Európu. Od roku 2020 pôsobil ako výkonný riaditeľ spoločnosti TurboConsult až do úspešnej integrácie tejto spoločnosti do Banking Business Unit Asseco CE. Do 31. decembra 2023 zastával funkciu prokuristu a od 1. januára 2024 je členom predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe. V rámci spoločnosti Asseco Central Europe Magyarország zastával funkciu člena predstavenstva do 31. decembra 2023 a následne sa od 1. januára 2024 stal členom dozornej rady.
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1999 ako finančný manažér, neskôr finančný riaditeľ a postupne sa podieľal na vybudovaní finančného oddelenia a zavádzaní nástrojov finančného controllingu. V rámci prípravy IPO na Varšavskej burze sa podieľal na aplikácii IFRS a následne zavádzal proces skupinového reportingu a konsolidácie. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku a Asseco Central Europe v Čechách. Tiež zastáva pozíciu Deputy Group CFO pre celú skupinu Asseco Central Europe & Corporate Governor. Branislav Tkáčik je prokuristom v spoločnosti Asseco International, a.s. a členom dozorných rád v spoločnostiach Asseco Solutions AG (DE), Asseco Enterprise Solutions, exe (SK) a eDocu. V spoločnosti Asseco Central Europe Magyarország zastával funkciu člena dozornej rady do 30.09.2023. Zároveň je konateľom v spoločnostiach Galvaniho 5 s.r.o., Invention s.r.o., IPI s.r.o. a DSDP consulting, s.r.o.

Predstavenstvo | Česká republika

Jozef Klein

Jozef Klein

Predseda

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1996, najskôr externe, neskôr už ako interný pracovník na pozícii produktový a projektový manažér pre oblasť DWH & BI. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom predstavenstva Asseco Central Europe v ČR. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO. Od decembra 2020 Jozef Klein zastáva funkciu predsedu dozornej rady v spoločnosti Asseco Enterprise Solutions, a. s. a od novembra 2017 zastáva funkciu predsedu predstavenstva Asseco International, a. s. Jozef Klein pôsobí tiež ako člen dozornej rady v spoločnostiach Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE) a ako predseda dozornej rady v spoločnostiach Asseco South Eastern Europe, Asseco Central Europe Magyarország, Asseco CEIT, Asseco CE Cloud, exe a EdgeCom. Získal ocenenie EY Podnikateľ roka 2016 Slovenskej republiky.
Vladimír Dzurilla

Vladimír Dzurilla

Člen

Vladimír Dzurilla vyštudoval Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, absolvoval študijný pobyt v Holandsku a štúdium na Britskej Open University. Pracoval v spoločnostiach Accenture, O2 a Českomoravskej stavebnej sporiteľni ako konzultant a poradca manažmentu pri projektoch výmeny a implementácií veľkých IT systémov a zavádzaní organizačných a procesných zmien. Zastával funkciu generálneho riaditeľa štátneho podniku Štátna pokladnica Centrum zdieľaných služieb, s. p., ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie ICT služieb pre štátnu správu a prevádzku Národného dátového centra. Zároveň viedol Národnú agentúru pre komunikačné a informačné technológie, s. p. Tá tvorí stratégie neverejných komunikačných sietí, vrátane návrhov implementácie vhodných bezpečnostných opatrení a dodáva zdieľané služby pre verejnú správu. Vladimír Dzurilla bol v minulosti splnomocnencom vlády pre oblasť IT a digitalizácie. V rámci tejto pozície vytvoril a realizoval strategickú koncepciu Digitálne Česko, ktorá prispieva k výraznému posunu v oblasti štátneho IT a digitálnej ekonomiky. Od 1. januára 2023 zastáva pozíciu Country Manager v spoločnosti Asseco Central Europe v Českej republike a je členom jej predstavenstva, od 1. mája je taktiež členom predstavenstva v Asseco Central Europe, a.s. na Slovensku. Ako člen dozornej rady Asseco CE Cloud pôsobil od 10. januára do 9. októbra 2023. Následne sa stal predsedom predstavenstva Asseco CE Cloud. Od decembra 2023 je predseda predstavenstva v spoločnosti Asseco Berit AG (Switzerland).
David Šindelář

David Šindelář

Člen

David Šindelář vyštudoval Ekonomickú Fakultu na Juhočeskej univerzite v Českých Budějoviciach. V spoločnosti Asseco Central Europe pôsobí od roku 2000, kde začínal ako DB Oracle špecialista, ďalej pracoval ako vedúci sekcie systémovej a databázovej podpory, vedúci sekcie IT poradenstva, riaditeľ divízie IT infraštruktúry, riaditeľ IT Infrastructure & Integration Business Unit. Od decembra 2021 pôsobí na pozícii Public CZ Business Unit Director a od roku 2019 bol v spoločnosti prokuristom, pričom túto funkciu zastával do decembra 2023. Aktívne sa podieľal na úspešnej realizácii významných projektov pre verejnú správu aj súkromný sektor. Zabezpečuje komplexné riadenie a koordináciu IT projektov pre desiatky malých aj veľkých klientov. Jeho profesionálny vývoj zahŕňa postupný prechod od pozície programátora k úspešnému vedeniu a riadeniu rozsiahlych projektov z pozície riaditeľa divízie, neskôr IT Infrastructure & Integration Business Unit Lídra až po dnešnú pozíciu Public CZ Business Unit Director. Od 1. januára 2024 je členom predstavenstva spoločnosti Asseco Central Europe CZ.
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1999 ako finančný manažér, neskôr finančný riaditeľ a postupne sa podieľal na vybudovaní finančného oddelenia a zavádzaní nástrojov finančného controllingu. V rámci prípravy IPO na Varšavskej burze sa podieľal na aplikácii IFRS a následne zavádzal proces skupinového reportingu a konsolidácie. V súčasnosti pôsobí ako člen predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku a Asseco Central Europe v Čechách. Tiež zastáva pozíciu Deputy Group CFO pre celú skupinu Asseco Central Europe & Corporate Governor. Branislav Tkáčik je prokuristom v spoločnosti Asseco International, a.s. a členom dozorných rád v spoločnostiach Asseco Solutions AG (DE), Asseco Enterprise Solutions, exe (SK) a eDocu. V spoločnosti Asseco Central Europe Magyarország zastával funkciu člena dozornej rady do 30.09.2023. Zároveň je konateľom v spoločnostiach Galvaniho 5 s.r.o., Invention s.r.o., IPI s.r.o. a DSDP consulting, s.r.o.