Vybrať región
sk

Predstavenstvo | Slovenská republika

Jozef Klein

Jozef Klein

Predseda

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1996, najskôr externe, neskôr už ako interný pracovník na pozícii produktový a projektový manažér pre oblasť DWH & BI. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom predstavenstva Asseco Central Europe v ČR. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO. Od novembra 2017 zastáva funkciu predsedu predstavenstva Asseco International, a.s. Jozef Klein pôsobí tiež ako člen dozornej rady v spoločnostiach Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), ďalej je predsedom dozornej rady Asseco Bussines Solutions SA (PL), eDocu (SK), Asseco Central Europe Magyarország, Asseco South Eastern Europe, CEIT (SK), DWC Slovakia, exe (SK), EdgeCom a LittleLane. Od októbra 2009 zastáva aj významnú funkciu CEO na celoeurópskej skupinovej úrovni Asseco Group. Získal ocenenie EY Podnikateľ roka 2016 Slovenskej republiky.
David Stoppani

David Stoppani

Podpredseda

Vyštudoval fakultu aplikovanej informatiky na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Už počas štúdia začal pracovať v PVT (neskôr Asseco) ako projektový manažér. V odbore informatiky pracoval aj neskôr, keď sa stal vedúcim manažérom pre IT v spoločnosti XT – Card. Tri roky pôsobil ako predseda predstavenstva v spoločnosti Right Power Group. Na pozícii obchodného riaditeľa Asseco Central Europe pracoval od februára 2011, v marci 2015 sa stal business unit lídrom pre oblasť Utility. Podpredsedom predstavenstva Asseco CE v Českej republike je od roku 2016 a od roku 2020 podpredseda predstavenstva Asseco CE na Slovensku. Okrem toho je aj predsedom predstavenstva Asseco Berit AG a Asseco Berit GmbH a členom predstavenstva v spoločnosti eDocu. Od 1. decembra 2014 zastáva funkciu COO Asseco CE v Českej republike. Ďalej pôsobí ako podpredseda dozornej rady spoločností První certifikační autorita (CZ), je členom dozornej rady v Asseco Enterprise Solutions, a.s. a v Asseco Solutions CZ.
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1998. Od roku 1999 pôsobil ako finančný manažér, neskôr finančný riaditeľ a postupne sa podieľal na vybudovaní finančného oddelenia a zavádzaní nástrojov finančného controllingu. V rámci prípravy IPO na Varšavskej burze sa podieľal na aplikácii IFRS a následne zavádzal proces skupinového reportingu a konsolidácie. V súčasnosti pôsobí ako člen dozorné rady Asseco Solutions AG. Tiež zastáva pozíciu CFO pre celú skupinu Asseco Central Europe & Corporate Governor. Branislav Tkáčik je členom dozorných rád dcérskych spoločností Asseco Enterprise Solutions, Asseco Central Europe Magyarország, exe (SK), DWC, LittleLane a ProSoft Košice.

Predstavenstvo | Česká republika

Jozef Klein

Jozef Klein

Predseda

Jozef Klein absolvoval Matematicko-fyzikálnu fakultu UK v Bratislave, odbor Teoretická kybernetika a matematická informatika. Pre spoločnosť Asseco CE pracuje od roku 1996, najskôr externe, neskôr už ako interný pracovník na pozícii produktový a projektový manažér pre oblasť DWH & BI. Od roku 2002 je predsedom predstavenstva Asseco Central Europe na Slovensku, od decembra 2009 aj predsedom predstavenstva Asseco Central Europe v ČR. V obidvoch spoločnostiach zároveň vykonáva funkciu CEO. Od novembra 2017 zastáva funkciu predsedu predstavenstva Asseco International, a.s. Jozef Klein pôsobí tiež ako člen dozornej rady v spoločnostiach Asseco Solutions (SK), Asseco Solutions (CZ), Asseco Solutions AG (DE), ďalej je predsedom dozornej rady Asseco Bussines Solutions SA (PL), eDocu (SK), Asseco Central Europe Magyarország, Asseco South Eastern Europe, CEIT (SK), DWC Slovakia, exe (SK), EdgeCom a LittleLane. Od októbra 2009 zastáva aj významnú funkciu CEO na celoeurópskej skupinovej úrovni Asseco Group. Získal ocenenie EY Podnikateľ roka 2016 Slovenskej republiky.
David Stoppani

David Stoppani

Podpredseda

Vyštudoval fakultu aplikovanej informatiky na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne. Už počas štúdia začal pracovať v PVT (neskôr Asseco) ako projektový manažér. V odbore informatiky pracoval aj neskôr, keď sa stal vedúcim manažérom pre IT v spoločnosti XT – Card. Tri roky pôsobil ako predseda predstavenstva v spoločnosti Right Power Group. Na pozícii obchodného riaditeľa Asseco Central Europe pracoval od februára 2011, v marci 2015 sa stal business unit lídrom pre oblasť Utility. Podpredsedom predstavenstva Asseco CE v Českej republike je od roku 2016 a od roku 2020 podpredseda predstavenstva Asseco CE na Slovensku. Okrem toho je aj predsedom predstavenstva Asseco Berit AG a Asseco Berit GmbH a členom predstavenstva v spoločnosti eDocu. Od 1. decembra 2014 zastáva funkciu COO Asseco CE v Českej republike. Ďalej pôsobí ako podpredseda dozornej rady spoločností První certifikační autorita (CZ), je členom dozornej rady v Asseco Enterprise Solutions, a.s. a v Asseco Solutions CZ.
Michal Polehňa

Michal Polehňa

Člen

Michal Polehňa absolvoval Vysoké učení technické v Brně, Fakultu elektrotechniky a informatiky (1995). Svoju profesionálnu kariéru začal ako programátor v spoločnosti PVT v Brne, kde sa onedlho ujal vedenia tímu. Postupne sa vypracoval na pozíciu zástupcu riaditeľa oddelenia pre vývoj SW. V roku 2006 bol vymenovaný za riaditeľa pre Stratégiu a marketing a stal sa jedným zo šiestich členov vrcholového vedenia firmy (vtedy PVT Prokom). Po akvizícii skupinou Asseco, sa naďalej venoval rozvoju marketingových aktivít pre Českú republiku a Slovensko. Po troch rokoch práce na pozícii riaditeľa pre Marketing a PR sa v roku 2009 vracia do Českej republiky podporiť obchodné aktivity v oblasti verejnej správy ako Business Development Manager. Od roku 2014 zastáva pozíciu Business Unit Directora pre verejnú správu v Českej republike. Začiatkom roku 2019 sa stal členom predstavenstva Asseco Central Europe v Českej republike.
Branislav Tkáčik

Branislav Tkáčik

Člen

Je absolventom Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. V spoločnosti Asseco Central Europe pracuje od roku 1998. Od roku 1999 pôsobil ako finančný manažér, neskôr finančný riaditeľ a postupne sa podieľal na vybudovaní finančného oddelenia a zavádzaní nástrojov finančného controllingu. V rámci prípravy IPO na Varšavskej burze sa podieľal na aplikácii IFRS a následne zavádzal proces skupinového reportingu a konsolidácie. V súčasnosti pôsobí ako člen dozorné rady Asseco Solutions AG. Tiež zastáva pozíciu CFO pre celú skupinu Asseco Central Europe & Corporate Governor. Branislav Tkáčik je členom dozorných rád dcérskych spoločností Asseco Enterprise Solutions, Asseco Central Europe Magyarország, exe (SK), DWC, LittleLane a ProSoft Košice.