Vybrať región
sk

Pracovné ponuky

Ak vás zaujala niektorá z otvorených pozícií, svoj profesijný životopis môžete poslať na kontaktnú adresu [email protected]

Svoj životopis nám môžete zaslať aj v prípade, ak ste sa nenašli v žiadnej z aktuálne
otvorených pozícií. Radi si vás pridáme do našej databázy záujemcov.

 

Vhodní kandidáti budú oslovení a pozvaní na osobný pohovor. Nezaťažujeme kandidátov viacnásobnými pohovormi.
Hneď v 1. kole sa stretnete s potenciálnym priamym nadriadeným.

 

Pokiaľ vás zaujmeme, radi by sme si prostredníctvom krátkeho online osobnostného
dotazníka potvrdili, že ste tímový hráč rovnako ako my.

 

Budeme vás kontaktovať v súvislosti s finálnou pracovnou ponukou. 

Staňte sa aj vy súčasťou nášho tímu!

Osobné údaje uvedené v životopise a motivačnom liste sú spracúvané v zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov. Sú uchovávané po dobu troch rokov odo dňa ich poskytnutia.

 

V súčasnosti hľadáme ľudí na nasledujúce pozície na Slovensku:

Aktuálne pozície v Českej republike: