Vybrať región
sk

Pracovné ponuky

Ak vás zaujala niektorá z otvorených pozícií, svoj profesijný životopis môžete poslať na kontaktnú adresu
recruiting@asseco-ce.com. Svoj životopis nám môžete zaslať aj v prípade, ak ste sa nenašli v žiadnej z aktuálne
otvorených pozícií. Radi si vás pridáme do našej databázy záujemcov.

 

Vhodní kandidáti budú oslovení a pozvaní na osobný pohovor. Nezaťažujeme kandidátov viacnásobnými pohovormi.
Hneď v 1. kole sa stretnete s potenciálnym priamym nadriadeným.

 

Pokiaľ vás zaujmeme, radi by sme si prostredníctvom krátkeho online osobnostného
dotazníka potvrdili, že ste tímový hráč rovnako ako my.

 

Budeme vás kontaktovať v súvislosti s finálnou pracovnou ponukou. 

Staňte sa aj vy súčasťou nášho tímu!

Osobné údaje uvedené v životopise a motivačnom liste sú spracovávané v zmysle Zákonníka práce (zákon č. 311/2001 Z. z.) a sú uchovávané po dobu dvoch rokov odo dňa ich poskytnutia.

V súčasnosti hľadáme ľudí na nasledujúce pozície na Slovensku:

Aktuálne pozície v Českej republike: