Vybrať región
sk

Prečo Asseco

   

Stabilita s
perspektívou

   

Medzinárodné
projekty

 

Lokálny autonómny
manažment

 

Dynamické
tímové prostredie
Sme súčasťou silnej medzinárodnej skupiny. Ponúkame stabilné zamestnanie s perspektívou kariérneho a odborného rastu. S nami môžete pracovať na veľkých IT projektoch v rôznorodých biznis segmentoch na slovenskom, českom i medzinárodnom trhu. Záleží nám na priateľskej atmosfére a spokojnosti zamestnancov. Sme spoločensky zodpovedná firma. 

 

 Pracovný čas | pružný pracovný čas, flexibilné pracovné uväzky, Home Office, Sick Day, voľno nad rámec zákona (otec pri pôrode, svadba, sťahovanie, rodič – samoživiteľ, štátnice, promócie)

 

  Vzdelávanie a rozvoj | ACE Akadémia – interné školenia, odborné certifikácie, inšpirativné workshopy, vzdelávanie manažérov 

 

  Financie a príspevky | príspevok na stravu, doplnkové dôchodkové sporenie, poistenie na zahraničných služobných cestách, odmena pri získaní nového zamestnanca, výročný bonus za odpracované roky, zľavy u obchodných partnerov

 

  Podpora zdravia | pitný režim, ovocie na pracovisku, zdravotné programy (dni zdravia, zdravotné prehliadky)

 

  Voľný čas | športový klub TJ Asseco (vstupy na rôzne športoviská), Running Club, Multisport karta, voľné vstupy na vybrané kultúrne podujatia

 

  Solidarita | mimoriadna sociálna výpomoc, príspevok pri narodení dieťaťa, možnosť odmeny pri odchode do starobného alebo invalidného dôchodku

Odborné znalosti a skúsenosti našich kolegov sú našou najvyššou konkurenčnou výhodou, preto sa snažíme rozvoj a vzdelávanie podporovať rôznymi spôsobmi.  

 

Asseco Akadémia

Jej cieľom je vzdelávania zamestnancov, zvyšovanie ich kvalifikácie, odbornosti a zručností prostredníctvom interných školení a workshopv, kde lektormi sú naši skúsení zamestnanci. Súčasťou ponuky školení sú okrem “hard skills” školení, ktoré tvoria väčšiu časť ponuky ACE Akadémie, aj školenia zamerané na biznisové témy. Z katalógu, ktorý pravidelne aktualizujeme, si môžu naši zamestnanci vybrať aj školenia zamerané na “mäkké zručnosti. 

   

Rozvoj pre každého/Inšpirativné worskhopy

Workshopy pre zamestnancov na inšpiratívne témy alebo s inšpiratívnymi ľuďmi. Tréningy zamerané na rozvoj interpersonálnych zručností s fokusom na zaujímavé a aktuálne témy a trendy. 

   

Externé formy vzdelávania 

Účasť na externých vzdelávacích aktivitách, domácich aj zahraničných kurzoch, seminároch a konferenciách. 

   

Certifikačné vzdelávanie 

Získavanie odborných partnerských certifikátov, ktoré umožňujú reagovať na štandardy a trendy trhu informačných technológií. 

   

Expertné fóra

Pre jednotlivé odborné oblasti software developmentu sú organizované Expertné fóra, ktoré sú platformou pre zdieľanie „know how“ a „best practices“ naprieč celou spoločnosťou. Témami expertných fór sú nové trendy v oblasti metodických postupov, vývojárskych nástrojov a zároveň skúsenosti jednotlivých odborníkov našej spoločnosti. Odborné fóra pre oblasti architektúry, analýzy, technológií, testovania SW a Projektového manažmentu vedie expertný tím, ktorý okrem organizácie expertných fór pomáha aj pri adaptácii a odbornom rozvoji zamestnancov. 

Pravidelne organizujeme akcie pre našich kolegov. Každoročne začíname Výročným stretnutím zamestnancov a vedenia firmy, na ktorom hodnotíme uplynulý rok a predstavíme stratégiu. Nechýbajú ani otázky zamestnancov. Staráme sa tiež o zdravie našich zamestnancov a každoročne organizujeme preventívno-osvetové Dni zdravia. Na záver roka organizujeme Mikulášsku besiedku pre deti a Vianočný večierok, ktorý je priestorom na neformálne stretnutie všetkých kolegov.

Spoločne pomáhame v rámci podujatia Naše Mesto organizovanom Nadáciou Pontis. Spolu s chránenými dielňami pripravujeme vo firme Vianočné charitatívne trhy s cieľom pomôcť tým, ktorí to potrebujú. V rámci internej akcie Asseco pomáha putuje naša staršia technika do škôl, nemocníc a neziskových organizácii, kde ešte, veríme, poslúži ďalej. Projekt funguje od roku 2012 a z našich starších počítačov sa tešili už aj deti v Burundi.

    

„Prečo Asseco? Lebo ťa nebude nudiť korporátnymi pravidlami, ale pritom ti vie ponúknuť prácu v nadnárodných projektoch. Lebo robí veľa zaujímavých projektov a ty tak môžeš skúsiť iné pozície alebo nové technológie bez toho, aby si zbytočne musel hľadať prácu v inej firme. Lebo firma je vždy o ľuďoch a v tejto sú naozaj skvelí!“ 

Rastislav Gajdošík, Banking BU/Banking Division

   

„Do Asseca som prišiel hneď promóciách ako čerstvý nepopísaný list papiera, aby som sa mohol vrhnúť do zaujímavých programátorských prác. Už po pár mesiacoch som zistil, že mi viac vyhovuje vymýšľať nové technické riešenia a tak som sa stal IT analytikom, ktorý sa postupne za necelých 7 rokov prepracoval až do pozície Solutions Architekta, čo mi umožňuje navrhovať komplexné informačné systémy pre významných domácich aj zahraničných klientov.“ 

Tomáš Kodaj, Banking BU/Omnichannel Division

   

„Asseco mi dává možnost tvůrčí práce na významných mezinárodních projektech. Kolegové jsou vynikajícími IT odborníky a dobrými kamarády zároveň. Nastoupil jsem sem hned po škole a nechce se mi ani věřit, jak je to dávno. Když vás práce baví, utíká to strašně rychle.“ 

Ctibor Foltýn, Utility BU/GIS & Utility Division - ČR

   

„Asseco je firma, ktorá ma nelimituje, práve naopak. Firma mi ponúka možnosť pracovať na vlastnom rozvoji a poskytuje mi priestor rozvíjať sa ako technickým, tak aj manažérskym smerom. K tomu skvelí kolegovia, zaujímavé technológie a projekty sú dôvodom, prečo som v Asseco vyše 10 rokov.“ 

Lukáš Hľas, IT Infrastructure Division

   

"V spoločnosti Asseco som začínal ako programátor na projekte Elektronizácie zdravotníctva. Po necelom roku som spoznal tím, projekt, používané technológie a posunul sa na pozíciu Solution Architekta, čo mi rozšírilo kompetencie v oblasti návrhu softvéru a riadenia vývojového tímu. Spolu s kolegami neustále sledujem nové trendy a moderné technológie postupne aplikujeme do praxe.Náročné projekty prijímame ako výzvu naučiť sa niečo nové a ukázať, že dobre vyskladaný tím je základom úspešne zrealizovaného projektu." 

Lukáš Zdechovan, Public SK BU/eHealth Division