Vybrať región
sk

Základné informácie

 

Do pozornosti investorov sa Asseco Central Europe, ešte ako Asseco Slovakia,  dostalo 10. októbra 2006 vstupom na Varšavskú burzu cenných papierov (IPO – Inicial Public Offering). Týmto krokom sa stalo prvou slovenskou firmou kótovanou na zahraničnej burze priamym spôsobom.
IPO - Prospekt emitenta

S cieľom ďalšieho rastu skupiny pristúpila Spoločnosť k realizácii ďalšieho významného rozhodnutia. Koncom mája 2008 boli upísané jej nové akcie v rámci druhej emisie (SPO - Secondary Public Offering) na Varšavskej burze cenných papierov. Novoemitované akcie boli určené na predaj formou verejnej emisie inštitucionálnym investorom.
SPO - Prospekt emitenta

Získané finančné prostriedky využíva Asseco Central Europe na posilnenie svojej pozície na stredoeurópskom trhu pomocou akvizícií. V súčasnosti je Spoločnosť majoritným vlastníkom troch firiem na území Slovenska (Asseco Solutions, Slovanet, DanubePay), jednej na území Českej republiky (Asseco Central Europe), troch maďarských spoločností (Asseco Hungary, Statlogics, GlobeNet) a spoločnosti Asseco Solutions v Nemecku. Do budúcnosti plánuje Spoločnosť ďalšie akvizície.

Vlastnícka štruktúra

Dcérske spoločnosti v štruktúre skupiny Asseco CE:

Asseco Central Europe, a.s. /SK/
   Asseco Central Europe Magyarország Zrt. /H/ (100%)
   Asseco Solutions, a.s. /SK/ (100%)
   Asseco Solutions AG /D/ (100%)
   DanubePay, a.s. /SK/ (55%)
   eDocu, a.s. /SK/ (23%)
   exe, a.s. /SK/ (100%)
   InterWay, a.s. /SK/ (66%)
   Asseco Central Europe, a.s. /CZ/
 (100%)
      Asseco Solutions, a.s. /CZ/ (100%)
      Asseco BERIT GmbH /D/ (100%)
      Asseco BERIT AG /CH/ (100%)
      I.CA, a.s. /CZ/ (23,25 %)

Základné finančné ukazovatele

tis. EUR

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008*

Tržby

117 811

131 330

134 440

133 485

127 264

137 329

148 159

EBITDA

16 774

24 528

27 970

27 260

22 849

17 164

24 564

EBIT

12 014

14 526

17 620

18 001

16 167

11 219

18 064

Agregovaný čistý zisk

11 873

11 151

14 401

15 742

9 611

10 397

16 307

Čistý zisk skupiny

12 535

11 286

14 213

14 894

9 414

10 750

13 209

 

Konsolidované ukazovatele podľa IFRS
* Prepočítané konverzným kurzom 30,126 SKK/EUR

Akcionári

Asseco Poland S.A. 92,81 %
Ostatní akcionári - menej ako 5% akcií 7,19 %

Burzové informácie

Vývoj ceny akcií Asseco CE na Varšavskej burze cenných papierov nájdete na: GRAF AKCIÍ 

Kódex o riadení spoločnosti

Vyhlásenie Asseco Central Europe o dodržiavaní zásad o riadení spoločnosti bolo pripravené v súlade s §91 článku 5 bod 4 Nariadenia ministra financií týkajúce zverejňovania okamžitých a periodických informácií emitentami cenných papierov a podmienok pre uznávanie príslušných informácií požadovaných podľa práva tretích štátov zo dňa 19. februára 2009 (Právný žurnál Poľskej republiky č. 33, položka 259).

Kódex o riadení spoločnosti

Prehlásenie spoločnosti o dodržiavaní odporúčaní a princípov obsiahnutých v Kódexe o riadení spoločností pre firmy kótované na WSE