Vybrat region
cz

Základní informace

Asseco Central Europe vstoupilo na Varšavskou burzu cenných papírů 10. října 2006 ještě pod názvem Asseco Slovakia (IPO – primární emise akcií). Tímto krokem se stalo první slovenskou firmou kótovanou na zahraniční burze přímým způsobem.
IPO - Prospekt emitenta

Získané finanční prostředky využívá Asseco Central Europe na posílení své pozice na středoevropském trhu prostřednictvím akvizic. V současnosti je Společnost majoritním vlastníkem tří firem na území Slovenska (Asseco Solutions, Slovanet, DanubePay), jedné na území České republiky (Asseco Central Europe), tří maďarských společností (Asseco Hungary, Statlogics, GlobeNet) a společnosti Asseco Solutions v Německu. V budoucnosti společnost plánuje další akvizice.

Vlastnická struktura

Dceřiné firmy ve struktuře skupiny Asseco Central Europe

Asseco Central Europe, a.s. /SK/
   Asseco Central Europe Magyarország Zrt. /H/ (100%)
   Asseco Solutions, a.s. /SK/ (100%)
   Asseco Solutions AG /D/ (100%)
   DanubePay, a.s. /SK/ (55%)
   eDocu, a.s. /SK/ (23%)
   exe, a.s. /SK/ (100%)
   Asseco Central Europe, a.s. /CZ/
(100%)
      Asseco Solutions, a.s. /CZ/ (100%)
      Asseco BERIT GmbH /D/ (100%)
      Asseco BERIT AG /CH/ (100%)
      I.CA, a.s. /CZ/ (23,25 %)

Finanční ukazatele

tis. EUR

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008*

Tržby

117 811

131 330

134 440

133 485

127 264

137 329

148 159

EBITDA

16 774

24 528

27 970

27 260

22 849

17 164

24 564

EBIT

12 014

14 526

17 620

18 001

16 167

11 219

18 064

Agregovaný čistý zisk

11 873

11 151

14 401

15 742

9 611

10 397

16 307

Čistý zisk skupiny

12 535

11 286

14 213

14 894

9 414

10 750

13 209

Konsolidované ukazatele podle IFRS
* Přepočteno konverzním kurzem 30,126 SKK/EUR

Akcionáři

Asseco International, a. s. 92,81 %
Ostatní akcionáři - méně než 5 % akcií 7,19 %

Kodex o řízení společnosti

Asseco Central Europe, a. s. ( „Společnost“), jejíž akcie byly do 2. května 2017 obchodované na Varšavské burze cenných papírů byla vázána Kodexem o řízení společnosti pro společnosti kotované na Burze cenných papírů ve Varšavě ( „Kodex“) schváleném rozhodnutím dozorčí rady Burzy cenných papírů ve Varšavě č . 27/1414/2015 ze dne 13. října 2015. Plný text Kodexu o řízení společnosti je k dispozici na webové stránce www.corp-gov.gpw.pl. Zpráva o kodexu o řízení společnosti, který se na ni vztahoval, byla zveřejněna dne 19. února 2016. Během období veřejného obchodování s akciemi Společnosti byly v souladu se standardy trhu zakomponovány potřebné principy a metody řízení firem, tzv. Best Practices, do dokumentů, procesů a norem společnosti. I po ukončení veřejného obchodování s akciemi Společnosti, si Společnost uvědomuje důležitost dodržování standardů Corporate Governance, ať už ve vztahu k akcionářům, nebo jako součást nadnárodní skupiny Asseco, a proto i nadále při své správě a řízení uplatňuje principy tzv. Best Practices zavedené a dodržovány v Společnosti, přesto že v současnosti jako neveřejná obchodní společnost není vázána žádným kodexem o řízení společnosti.

Kodex o řízení společnosti

Prohlášení společnosti o dodržování doporučení a principů obsažených v Kodexu o řízení společností pro firmy kotované na WSE