Vybrat region
cz

Základní informace

Do pozornosti investorů se Asseco Central Europe, ještě jako Asseco Slovakia, dostalo 10. října 2006 vstupem na Varšavskou burzu cenných papírů (IPO - Inicial Public Offering). Tímto krokem se stalo první slovenskou firmou kótovanou na zahraniční burze přímým způsobem. Veřejné obchodování s akciemi společnosti Asseco Central Europe, a.s. na Varšavské burze cenných papírů bylo ukončeno dne 2. května 2017.

Vlastnická struktura

Dceřiné firmy ve struktuře skupiny Asseco Central Europe

Asseco Central Europe, a. s. /SK/
     Asseco Central Europe, a. s. /CZ/ (100%)
          Asseco BERIT GmbH /D/ (100%)
          Asseco BERIT AG /CH/ (100%)
          I.CA, a. s. /CZ/ (23,25%)
     Asseco Enterprise Solutions, a. s. /SK/ (49,99%)
          Asseco Business Solutions, S.A. /PL/ (46,47%)
          Asseco Solutions, a. s. /SK/ (100%)
          Asseco Solutions, a. s. /CZ/ (100%)
          Asseco Solutions AG /D/ (100%)
     Asseco Central Europe Magyarország Zrt. /H/ (100%)
     CEIT, a. s. /SK/ (100%)
     EdgeCom, s.r.o. /SK/ (35%)
     eDocu, a. s. /SK/ (51%)
     exe, a. s. /SK/ (100%)
     Asseco CE Cloud, a. s. /SK/ (100%)
     PROSOFT, s. r. o. /SK/ (50%) 

Finanční ukazatele

tis. EUR

2017

2016

2015

Tržby z prodeje

215 931

168 235

155 147

Hrubá obchodní marže

59 252

43 214

39 053

Provozní zisk

24 634

15 279

15 027

Zisk před zdanením

24 757

15 432

15 064

Čistý zisk za sledované období

18 907

11 250

10 934

 

Konsolidované ukazatele podle IFRS

Akcionáři

Asseco International, a. s. 91,33 %
Ostatní akcionáři  8,67 %

Kodex o řízení společnosti

Asseco Central Europe, a. s. ( „Společnost“), jejíž akcie byly do 2. května 2017 obchodované na Varšavské burze cenných papírů byla vázána Kodexem o řízení společnosti pro společnosti kotované na Burze cenných papírů ve Varšavě ( „Kodex“) schváleném rozhodnutím dozorčí rady Burzy cenných papírů ve Varšavě č . 27/1414/2015 ze dne 13. října 2015. Plný text Kodexu o řízení společnosti je k dispozici na webové stránce www.corp-gov.gpw.pl. Zpráva o kodexu o řízení společnosti, který se na ni vztahoval, byla zveřejněna dne 19. února 2016. Během období veřejného obchodování s akciemi Společnosti byly v souladu se standardy trhu zakomponovány potřebné principy a metody řízení firem, tzv. Best Practices, do dokumentů, procesů a norem společnosti. I po ukončení veřejného obchodování s akciemi Společnosti, si Společnost uvědomuje důležitost dodržování standardů Corporate Governance, ať už ve vztahu k akcionářům, nebo jako součást nadnárodní skupiny Asseco, a proto i nadále při své správě a řízení uplatňuje principy tzv. Best Practices zavedené a dodržovány v Společnosti, přesto že v současnosti jako neveřejná obchodní společnost není vázána žádným kodexem o řízení společnosti.

Kodex o řízení společnosti

Prohlášení společnosti o dodržování doporučení a principů obsažených v Kodexu o řízení společností pro firmy kotované na WSE