Vybrat region
cz

Oznámení pro akcionáře

27. 12. 2016 Společnost Asseco Central Europe, a. s. podala žádost polskému orgánu pro dohled nad finančním trhem - Komisja Nadzoru Finansowego o udělení souhlasu se změnou formy a podoby akcií Společnosti ze zaknihovaných akcií na doručitele na listinné akcie na jméno a o skončení obchodování s akciemi Společnosti na burze cenných papírů ve Varšavě. Komisja Nadzoru Finansowego vyhověla žádosti v celém rozsahu a rozhodnutí nabylo účinnosti dne 2. 5. 2017.

Dne 22. 5. 2017 byla Centrálním depozitářem cenných papírů SR, a. s. zrušena registrace emise Zaknihovaných akcií Společnosti. Z výše uvedených důvodů má akcionář Společnosti právo na vyzvednutí listinných akcií Společnosti. Lhůta pro vyzvednutí listinných cenných papírů podle § 17 odst. 3 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papírech, ve znění pozdějších předpisů, bude ze strany Společnosti sdělena neprodleně po získání seznamu akcionářů, který je potřebný k vydání listinných cenných papírů a určení lhůty k jejich převzetí akcií jednotlivými akcionáři.

Společnost Asseco Central Europe, a. s. (dále jen „společnosť“) doposud nedisponuje seznamem akcionářů. Dne 28. 4. 2017 společnost požádala KDPW o poskytnutí seznamu akcionářů s údaji o jednotlivých akcionářích společnosti. KDPW následně požádal o poskytnutí seznamu akcionářů všechny obchodníky s cennými papíry působícími na burze cenných papírů ve Varšavě, ve kterých mají vedené účty jednotliví akcionáři společnosti. Slovenský centrální depozitář totiž poskytl společnosti seznam akcionářů jen do úrovně držitelského účtu, a to držitelský účet člena centrálního depozitáře cenných papírů v Polské republice: Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S. A. (KDPW), IČO: 0000081582, se sídlem ul. Książęca, nr 4, 00-498 Warszawa, PL. V současnosti probíhá sběr údajů od obchodníků s cennými papíry.

Pro účely urychlení procesu vydání listinných akcií a zároveň vedení seznamu akcionářů je nevyhnutné získat údaje o jednotlivých akcionářích v rozsahu vyžadovaného Obchodním zákoníkem. Své údaje můžete poskytnout dobrovolně prostřednictvím FORMULÁŘE anebo emailu: delisting@asseco-ce.com.