Vybrat region
cz

Oznámení pro akcionáře

Mimoriadne valné zhromaždenie spoločnosti zvolané na deň 20.12.2021 od 13:00 hod.

Pozvánka na mimoriadne valné zhromaždenie
Vzor splnomocnenia na zastupovanie na valnom zhromaždení
Aktuálne znenie stanov