Vybrat region
cz

Oznámení pro akcionáře

Výplata dividend

 

Řádná valná hromada společnosti Asseco Central Europe, a. s. schválilo dne 16.04.2019 výplatu dividend v celkové výši 0,57 EUR na jednu akcii, přičemž částka 0,42 EUR je ze zisku za roky 2017 a 2018 a částka 0,15 EUR je ze zisku za roky 2013 a 2014.

Rozhodný den k určení osoby oprávněné uplatnit právo na dividendu je 16. duben 2019. 

Dividenda je splatná od 29.04.2019 do 31.12.2019.

Společnost Asseco Central Europe, a. s. jako plátce dividend je ve smyslu § 43 zákona o dani z příjmů a ostatních platných právních předpisů povinná

  • provést srážku daně a následně ji odvést správci daně, a to z dividendy ze zisku za roky 2017 a 2018 vyplacené fyzickým osobám a
  • vypočítat a odvést příslušné zdravotní pojišťovně zálohu na pojistné, a to z dividendy ze zisku za roky 2013 a 2014 vyplacené pojištěným fyzickým osobám v SR.

Vzor oznámení o změně v osobě akcionáře listinných cenných papírů na jméno.