Select region
en

Announcement for shareholders

Dividend payment

 The Annual General Shareholders Meeting of the company Asseco Central Europe, a. s. on its meeting held on April 16, 2019 decided on dividend payment in the amount of EUR 0.57 per shares; consisting from the amount of EUR 0.42 from the profit achieved in the years 2017 and for 2018 and the amount of EUR 0.15 is from the profit achieved in the years 2013 and 2014.

April 16, 2019 was determined as dividend record day for exercising the right to dividend. 

The dividend payment is due from April 29, 2019 till December 31, 2019.

The company Asseco Central Europe, a. s. as the dividend payer is pursuant to § 43 of the Income law and other applicable regulation obliged to

  • withhold and then pay to the tax administrator the income tax from the dividends paid for the years 2017 and 2018 to the individuals (natural persons) and
  • calculate, withhold and then to pay the health insurance contribution to the relevant health insurance company from the dividends paid for the years 2013 and 2014 to the individuals (natural persons) insured in Slovakia.

Notification regarding the change in the person who owns the Certified Shares on name.


Wypłata dywidend 

Zwyczajne Zgromadzenie Walne spółki Asseco Central Europe, a. s. zatwierdziło w dniu 16.04.2019 r. wypłatę dywidend w wysokości całkowitej 0,57 EURO na jedną akcję, przy czym suma w wysokości 0,42 EURO jest ze zysku za lata 2017 i 2018 oraz suma w wysokości 0,15 EURO jest ze zysku za lata 2013 i 2014.

Decydującym dniem dla określenia osoby upoważnionej do zastosowania prawa do dywidend jest 16 kwietnia 2019 r.

Dywidenda jest płatna od 29.04.2019 r. do 31.12.2019 r.

Spółka Asseco Central Europe, a. s. jako płatnik dywidend jest w myśl § 43 Ustawy o podatku dochodowym oraz innych ważnych przepisów prawa zobowiązana do

  • wykonania potrącenia podatku i następnie do odprowadzenia podatku administratorowi podatku, mianowicie za dywidendy ze zysku za lata 2017 i 2018 wypłaconej osobom fizycznym i
  • obliczenie i odprowadzenia do właściwego zakładu ubezpieczenia zdrowotnego zaliczkę na składkę ubezpieczeniową, mianowicie za dywidendy ze zysku za lata 2013 i 2014 wypłaconej ubezpieczonym osobom fizycznym w RS.