Vybrat region
cz

Pravidla pro používání profilů na sociálních sítích

v platnosti od 22.01.2024

Společnost Asseco Central Europe, a.s., IČO: 35 760 419, se sídlem Galvaniho 19045/19, 821 04 Bratislava, SR, (dále jen "Společnost") e-mail: [email protected] provozuje profily na sociálních sítích Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube, které jsou určeny k propagaci naší společnosti a informování o našich produktech a službách a jsou určeny osobám starším 18 let. V zájmu dodržování podmínek používání jednotlivých sociálních sítí a zachování transparentnosti si prosím pečlivě přečtěte tato pravidla.

Myšlenky a názory vyjádřené na našich profilech na sociálních sítích mají pouze informativní charakter a nejsou pro společnost v žádném případě závazné. Umožňujeme vám komentovat naše příspěvky a reagovat na témata, která na našich profilech zveřejňujeme, ale nepodporujeme sdílení nebo nahrávání nezákonného, diskriminačního nebo zavádějícího obsahu. Další informace o pravidlech a podmínkách používání naleznete přímo na konkrétních sociálních sítích.

Veškeré informace zveřejněné na našich profilech (včetně textů, log, ochranných známek, fotografií, obrázků, zvukových nahrávek a videí atd.) představují autorské dílo ve smyslu autorského zákona a společnost je vlastníkem a vykonavatelem autorských práv k těmto autorským dílům. Společnost je vlastníkem nebo vykonavatelem autorských práv a/nebo má a/nebo vykonává právo k jejich užití na základě licencí udělených jí třetími osobami, které vlastní a/nebo vykonávají autorská práva k nim. Jakékoli úplné nebo částečné použití, reprodukce nebo šíření obsahu z profilů Společnosti je bez předchozího písemného souhlasu zakázáno.

Používáme hypertextové odkazy na jiné webové stránky třetích stran. Kliknutím na tyto odkazy můžete být přesměrováni na tyto webové stránky (např. webové stránky našich partnerů). Nemáme žádný vliv na styl a obsah odkazovaných webových stránek třetích stran a rovněž se distancujeme od jakéhokoli obsahu na takových webových stránkách a od toho, abychom takový obsah přijímali za svůj. Tyto podmínky používání se nevztahují na webové stránky třetích stran. Pokud máte zájem dozvědět se více o podmínkách používání webových stránek třetích stran, navštivte příslušné webové stránky třetích stran.

Přijímáme veškerá nezbytná opatření, ale nemůžeme stoprocentně zaručit, že náš profil nebude zneužit třetími stranami, které se na internetu pokoušejí páchat trestnou činnost. Pokud máte podezření, že se někdo chystá váš profil zneužít nebo zneužít, nebo jste obdrželi nevyžádané zprávy od některého z našich sledujících, nebo vás někdo požádal o sdělení osobních nebo citlivých údajů naším jménem, jako je číslo účtu, číslo kreditní karty, vaše heslo, nebo o poskytnutí přístupu k jiné službě, neprodleně kontaktujte společnost nebo přímo sociální síť.

Jako správce omezujeme předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodním organizacím, včetně identifikace země nebo mezinárodní organizace. Někteří příjemci však mohou mít servery umístěné mimo EU (LinkedIn, Google, Facebook). Tyto servery mohou být umístěny ve Spojených státech amerických. Předávání osobních údajů probíhá na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně osobních údajů a tyto organizace jsou registrovány v rámci ochrany osobních údajů (DPF). Zda jsou organizace registrovány v DPF, si můžete ověřit na tomto odkazu www.dataprivacyframework.gov/s/.

Článek 45 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen "obecné nařízení o ochraně údajů") stanoví předávání údajů na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně. Rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně pro DPF mezi EU a USA vstoupilo v platnost dne 10. července 2023. Tato předávání se uskutečňují pouze na základě standardních smluvních doložek schválených Komisí a byly poskytnuty odpovídající záruky v souladu s článkem 46 nařízení:

Podmínky ochrany soukromí:

Google
META
Instagram
LinkedIn

Odpovídající záruky ve smyslu článku 46 obecného nařízení:

Google
META
META

Pokud je vám po přečtení tohoto dokumentu cokoli nejasné nebo máte k těmto zásadám jakékoli dotazy, kontaktujte nás a my vám je rádi zodpovíme. Pokud chcete získat více informací o tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, přečtěte si prosím naše úplné informační oznámení. Jsme oprávněni tyto Zásady kdykoli změnit nebo upravit.