Vybrat region
cz

Certifikáty a Politika

Vedení společnosti si uvědomuje odpovědnost za zajištění kvality a informační bezpečnosti při poskytování svých služeb v oblasti informačních technologií a klade silný důraz na podporu strategických cílů a spokojenost svých zákazníků.

Proto společnost neustále zlepšuje a přizpůsobuje vlastnosti svých produktů požadavkům zákazníků a příslušných zúčastněných stran (např. zaměstnanci, dodavatelé, orgány státní správy a místní samosprávy a nevládní organizace).

Společnost má zavedené manažerské systémy:

  • ISO 9001 Systémy managementu kvality
  • ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech
  • ISO 14001 Systémy environmentálního managementu
  • ISO 20000-1 Systém managementu služeb
  • ISO 27001 Systémy řízení bezpečnosti informací

Své záměry v oblasti manažerských systémů, kvality produktů a procesů naše společnost definovala v dokumentech Politika integrovaného manažerského systému a Politika managementu služeb.

ISO 9001

ISO 9001 Systémy managementu kvality

Certifikát ISO 9001

ISO 10006

ISO 10006 Management kvality - Směrnice pro management kvality v projektech

Osvědčení ISO 10006

ISO 14001

ISO 14001 Systém environmentálního managementu

Certifikát ISO 14001

ISO 20000-1

ISO 20000-1 Systém managementu služeb

Certifikát ISO 20000-1

ISO 27001

ISO 27001 Systémy řízení bezpečnosti informací

Certifikát ISO 27001

Osvědčení podnikatele a Potvrzení o průmyslové bezpečnosti

Osvědčení podnikatele a Potvrzení o průmyslové bezpečnosti

Společnost Asseco CE disponuje Osvědčením podnikatele (vydaným Národním bezpečnostním úřadem ČR) a Potvrzením o průmyslové bezpečnosti (vydaným Národním bezpečnostním úřadem SR) na stupeň utajení „Tajné“.

Politika integrovaného systému řízení

Politika integrovaného systému řízení

Asseco Central Europe, a. s. je jedním z nejvýznamnějších poskytovatelů komplexních řešení a služeb v oblasti informačních technologií na Slovensku a v České republice.

Politika IMS.pdf