Vybrať región
sk

Dozorná rada | Slovenská republika

Adam Góral

Adam Góral

Predseda

Je absolventom univerzity v Krakove, odbor kybernetika a informačné technológie. V rokoch 1999-2006 bol predsedom dozornej rady v spoločnostiach ABAS, Studio Komputerowe GALKOM a COMP Soft. Od roku 2004 je predsedom dozornej rady Asseco Central Europe, predtým Asseco Slovakia, a od roku 2005 v Epsilio (začlenená do Asseco Poland v júli 2005). Ďalej zastáva funkciu predsedu dozorných rád v spoločnostiach Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, ZUI Novum a ADH-Soft; a je podpredsedom v spoločnostiach Asseco Business Solutions, Asseco DACH a Asseco Systems. Je spoluzakladateľom firmy Asseco Poland, ktorá vznikla v roku 1991 a jedným z jej najväčších akcionárov. V súčasnosti je predsedom predstavenstva a prezidentom spoločnosti Asseco Poland. Je zodpovedný za rozvoj a stratégiu celej skupiny Asseco.
Miroslav Kepencay

Miroslav Kepencay

Člen

Je absolventom Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied. V rokoch 2002-2006 pôsobil v spoločnostiach Slovak Telecom, Celestica, QRIS a Slovenský plynárenský priemysel v pozíciách IT lektor, špecialista riadenia IT projektov a IT projektový manažér.
V spoločnosti Asseco Slovakia (dnes Asseco Central Europe) pracuje od roku 2006 ako Projektový manažér. Od roku 2016 zastáva v tej spoločnosti pozíciu Head of Project Management Office a v súčasnosti aj funkciu Director of Coordination & Strategy Support.
V júni 2017 sa stal členom dozornej rady spoločnosti Asseco Central Europe.
Marek Panek

Marek Panek

Člen

Je absolventom Technickej univerzity Rzeszow, fakulta strojárstva a aviatiky. V rokoch 1998-1999 bol prezidentom firmy COMP Soft. Následne bol od 2001-2003 členom dozornej rady spoločnosti ARMA.
Vo firme Asseco Poland pracuje od roku 1995. Zastával v nej už tieto pozície: marketingový expert, manažér marketingu, riaditeľ obchodného a marketingového oddelenia, člen top manažmentu (od marca 2004). V súčasnosti je viceprezidentom spoločnosti Asseco Poland. Do jeho kompetencie patrí oddelenie zaoberajúce sa obchodnou koordináciou a partnerskou spoluprácou, ďalej oddelenie PR a vzťahov s investormi, oddelenie marketingu a kancelária EU projektov.
Przemysław Sęczkowski

Przemysław Sęczkowski

Člen

Je absolventom University Gdańsk, ekonomickej fakulty. V rokoch 1992-1997 pôsobil v banke Gdańsk SA ako riaditeľ a potom ako generálny riaditeľ Ministerstva financií.
V rokoch 1997-1998 zastával pozíciu viceprezidenta Bank Wspólpracy Europejskiej (Bank of European Cooperation). V rokoch 1999-2001 pôsobil ako námestníkom generálneho riaditeľa firmy PPUP Poczta Polska. Bol zodpovedným za ekonomiku a financie spoločnosti. Jeden rok zastával funkciu riaditeľa v spoločnosti Concordia Ltd. Od februára 2008 je členom dozornej rady Asseco Slovakia, dnes Asseco Central Europe.

Dozorná rada | Česká republika

Adam Góral

Adam Góral

Predseda

Je absolventom univerzity v Krakove, odbor kybernetika a informačné technológie. V rokoch 1999-2006 bol predsedom dozornej rady v spoločnostiach ABAS, Studio Komputerowe GALKOM a COMP Soft. Od roku 2004 je predsedom dozornej rady Asseco Central Europe, predtým Asseco Slovakia, a od roku 2005 v Epsilio (začlenená do Asseco Poland v júli 2005). Ďalej zastáva funkciu predsedu dozorných rád v spoločnostiach Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, ZUI Novum a ADH-Soft; a je podpredsedom v spoločnostiach Asseco Business Solutions, Asseco DACH a Asseco Systems. Je spoluzakladateľom firmy Asseco Poland, ktorá vznikla v roku 1991 a jedným z jej najväčších akcionárov. V súčasnosti je predsedom predstavenstva a prezidentom spoločnosti Asseco Poland. Je zodpovedný za rozvoj a stratégiu celej skupiny Asseco.
Marek Panek

Marek Panek

Člen

Je absolventom Technickej univerzity Rzeszow, fakulta strojárstva a aviatiky. V rokoch 1998-1999 bol prezidentom firmy COMP Soft. Následne bol od 2001-2003 členom dozornej rady spoločnosti ARMA.
Vo firme Asseco Poland pracuje od roku 1995. Zastával v nej už tieto pozície: marketingový expert, manažér marketingu, riaditeľ obchodného a marketingového oddelenia, člen top manažmentu (od marca 2004). V súčasnosti je viceprezidentom spoločnosti Asseco Poland. Do jeho kompetencie patrí oddelenie zaoberajúce sa obchodnou koordináciou a partnerskou spoluprácou, ďalej oddelenie PR a vzťahov s investormi, oddelenie marketingu a kancelária EU projektov.
Przemysław Sęczkowski

Przemysław Sęczkowski

Člen

Je absolventom University Gdańsk, ekonomickej fakulty. V rokoch 1992-1997 pôsobil v banke Gdańsk SA ako riaditeľ a potom ako generálny riaditeľ Ministerstva financií.
V rokoch 1997-1998 zastával pozíciu viceprezidenta Bank Wspólpracy Europejskiej (Bank of European Cooperation). V rokoch 1999-2001 pôsobil ako námestníkom generálneho riaditeľa firmy PPUP Poczta Polska. Bol zodpovedným za ekonomiku a financie spoločnosti. Jeden rok zastával funkciu riaditeľa v spoločnosti Concordia Ltd. Od februára 2008 je členom dozornej rady Asseco Slovakia, dnes Asseco Central Europe.