Vybrať región
sk

Dozorná rada

Adam Góral

Adam Góral

Predseda (Slovenská republika, Česká republika)

Je absolventom univerzity v Krakove, odbor kybernetika a informačné technológie. V rokoch 1999-2006 bol predsedom dozornej rady v spoločnostiach ABAS, Studio Komputerowe GALKOM a COMP Soft. Od roku 2004 je predsedom dozornej rady Asseco Central Europe, predtým Asseco Slovakia, a od roku 2005 v Epsilio (začlenená do Asseco Poland v júli 2005). Ďalej zastáva funkciu predsedu dozorných rád v spoločnostiach Asseco South Eastern Europe, Asseco South Western Europe, ZUI Novum a ADH-Soft; a je podpredsedom v spoločnostiach Asseco Business Solutions, Asseco DACH a Asseco Systems. Je spoluzakladateľom firmy Asseco Poland, ktorá vznikla v roku 1991 a jedným z jej najväčších akcionárov. V súčasnosti je predsedom predstavenstva a prezidentom spoločnosti Asseco Poland. Je zodpovedný za rozvoj a stratégiu celej skupiny Asseco.
Andrej Košári

Andrej Košári

Podpredseda (Slovenská republika)

Je absolventom Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, fakulty elektrotechniky. Získal aj diplom z informačných technológií na EDV Schule Siemens v Mníchove.
V rokoch 1979-1990 pracoval v Slovenskej štátnej sporiteľni ako vedúci oddelenia Systematického inžinierstva. Neskôr sa stal námestníkom generálneho riaditeľa Poštovej banky. Medzi rokmi 1990 a 1999 bol generálnym riaditeľom spoločnosti ASSET, s.r.o. Od roku 1999 bol predsedom dozornej rady firmy ASSET, a.s. V novembri 2004 sa stal podpredsedom dozornej rady firmy ASSET Soft, a.s. (neskôr Asseco Slovakia, dnes Asseco Central Europe).
Karol Kleibl

Karol Kleibl

Člen (Slovenská republika)

Je absolventom Fakulty hospodárskej informatiky Ekonomickej univerzity v Bratislave, odbor hospodárska informatika. V rokoch 2001 - 2007 pracoval ako vývojár a architekt v spoločnosti Siemens Program and System Engineering. Podieľal sa na viacerých medzinárodných projektoch. Súčasne bol členom Java Support Center. V roku 2007 nastúpil do spoločnosti Asseco Slovakia na útvar Coordination & Quality ako Architekt interných systémov spoločnosti. Zodpovedal za návrh a implementáciu technickej infraštruktúry projektov a systémov na podporu vývoja. Aktuálne pôsobí ako Head of Software Development Competence Center v rámci útvaru Coordination & Strategy Support, kde metodicky a odborne zastrešuje oblasť softvérového vývoja.
V septembri 2016 sa stal členom dozornej rady spoločnosti Asseco Central Europe.
Marek Panek

Marek Panek

Člen (Slovenská republika, Česká republika)

Je absolventom Technickej univerzity Rzeszow, fakulta strojárstva a aviatiky. V rokoch 1998-1999 bol prezidentom firmy COMP Soft. Následne bol od 2001-2003 členom dozornej rady spoločnosti ARMA.
Vo firme Asseco Poland pracuje od roku 1995. Zastával v nej už tieto pozície: marketingový expert, manažér marketingu, riaditeľ obchodného a marketingového oddelenia, člen top manažmentu (od marca 2004). V súčasnosti je viceprezidentom spoločnosti Asseco Poland. Do jeho kompetencie patrí oddelenie zaoberajúce sa obchodnou koordináciou a partnerskou spoluprácou, ďalej oddelenie PR a vzťahov s investormi, oddelenie marketingu a kancelária EU projektov.
Przemysław Sęczkowski

Przemysław Sęczkowski

Člen (Slovenská republika, Česká republika)

Je absolventom University Gdańsk, ekonomickej fakulty. V rokoch 1992-1997 pôsobil v banke Gdańsk SA ako riaditeľ a potom ako generálny riaditeľ Ministerstva financií.
V rokoch 1997-1998 zastával pozíciu viceprezidenta Bank Wspólpracy Europejskiej (Bank of European Cooperation). V rokoch 1999-2001 pôsobil ako námestníkom generálneho riaditeľa firmy PPUP Poczta Polska. Bol zodpovedným za ekonomiku a financie spoločnosti. Jeden rok zastával funkciu riaditeľa v spoločnosti Concordia Ltd. Od februára 2008 je členom dozornej rady Asseco Slovakia, dnes Asseco Central Europe.