Vybrať región
 • Asseco South Eastern Europe
 • Albania
 • Bosnia and Hercegovina
 • Bulgaria
 • Croatia
 • Kosovo
 • Macedonia
 • Moldova
 • Montenegro
 • Romania
 • Serbia
 • Slovenia
 • Turkey
sk

Kontakty pre médiá

Asseco Central Europe, a.s.

Trenčianska 56/A
821 09 Bratislava

Tel.: +421 2 20 838 400
Fax: +421 2 20 838 444
Email: sales@asseco-ce.com

Trenčianska 56/A,821 09 Bratislava

Marketing, vzťahy s verejnosťou a investormi

Tel.: +421 2 20 838 131
Email: miroslava.aleksieva@asseco-ce.com

Miroslava Aleksieva

Miroslava Aleksieva

Director of Marketing, PR & IR

Asseco Central Europe