Select region
en

Why Asseco

   

Stabilita s
perspektívou

   

Medzinárodné
projekty

 

Lokálny autonómny
manažment

 

Dynamické
tímové prostredie

Spoločnosť, ako súčasť silnej medzinárodnej skupiny je schopná ponúknuť stabilné zamestnanie s perspektívou kariérneho a odborného rastu. Umožňuje participovať na veľkých IT projektoch v rôznorodých biznis segmentoch na slovenskom, českom i medzinárodnom trhu. Záleží jej na priateľskej atmosfére a spokojnosti svojich zamestnancov. Spoločnosť má pozitívny prístup k spoločenskej zodpovednosti. 

Ponúkame

 

Pracovné benefity

teambuildingy, flexibilná
pracovná doba

 

 

Zdravotné benefity

fyzioterapia, preventívno
osvetové dni, sick day

 

Vzdelávacie benefity

certifikačné kurzy, jazykové
kurzy, soft skills, hard skills

 

 

Finančné príspevky

Doplnkové dôchodkové
sporenie

 

Športové benefity

Asseco Fit Club, podpora
športových aktivít

 

 

Kultúrne benefity

vstupenky na kultúrne
podujatia

 

Firemné akcie

vianočný večierok,
Mikuláš, šarkaniáda

 

 

Zľavy u partnerov

auto, cestovné agentúry,
telekomunikácie

 

   

„Pracujem s najmodernejšími technológiami a preto ma práca baví. V práci mám možnosť učiť sa veľa nových vecí a Asseco ma v tom podporuje. S kolegami tvoríme dobrý tím, keď mám nejaký problém, vždy sa s ním môžem na niekoho obrátiť.“ Tomáš Talián, software developer

   

„V Assecu som sa za pol roka naučil viac, ako za posledné 4 roky v predchádzajúcej firme. Prichádzam do styku aj s viacerými novými technológiamI a obmedzenia rastu mojich skúseností viac menej neexistujú. Okrem toho som sa dostal do super kolektívu a veľmi oceňujem rozdelenie do kancelárií (nie open space).“ Dominik Chovan, database administrator

   

„Aj keď má Asseco CE medzinárodnú pôsobnosť, zostalo zachované slovensko-české prostredie. Je tu možnosť získať skúsenosti pri práci na rôznych projektoch. 16 vývojových divízií je 16 možností vyskúšať si nový business segmentStabilita - v prípade ukončenia jedného projektu je možnosť uplatnenia na inom projekte. Tímový duch, kolegiálna atmosféra.“ Zuzana Straková, project manager

   

„V Asseco CE som začínala ako študentka na VŠ. Momentálne pracujem ako IT Analytička. Som rada, že som dostala možnosť realizovať sa aj napriek tomu, že som nemala žiadne skúsenosti s prácou v IT oblasti. Nesmiem zabudnúť na priateľský kolektív a spravodlivé vedenie tímu. Ponuka nastúpiť na hlavný pracovný pomer ma ako absolventku veľmi potešila. Zodpovednosť za riešenie pracovných úloh postupom času pribúdala a v súčasnosti si neviem predstaviť prácu, ktorá by ma bavila viac.“ Michaela Macáková, IT analyst

   

„Nastúpil som na pozíciu IT Analytik, na ktorej som pracoval zhruba pol roka. Po pol roku prišiel nový projekt a navrhli mi, či by som sa nechcel naučiť programovať v jazyku JAVA. Súhlasil som a moja pracovná pozícia sa zmenila na Junior programmer. Pracovný čas počas štúdia bol flexibilný, takže mi to vyhovovalo. Práca ma bavila, pretože aj keď som niečo nevedel, tak kolegovia mi ochotne pomohli a stále som sa niečo nové učil. Po ukončení štúdia som automaticky a bez problémov prešiel na hlavný pracovný pomer.“ Dominik Cachovan, software developer