Vybrať región
sk
Vytlačiť

Skupina YOUPLUS vstupuje na švajčiarsky trh s digitálnym riešením od Asseca

Bratislava, apríl 2023: Poisťovňa YOUPLUS pokračuje v napĺňaní ambiciózneho plánu a s IT riešením od Asseco Central Europe rozširuje svoje pôsobenie v Európe. Po úspešnej spolupráci v Českej republike, na Slovensku a v Rakúsku, poisťovňa začiatkom roku 2023 vstúpila s ponukou produktov životného poistenia aj na švajčiarsky trh. Využitím riešenia Insurance out of the Box v oblasti komplexného životného poistenia z dielne Asseco Central Europe, je tak YOUPLUS na týchto trhoch poskytovateľom najmodernejších a plne digitalizovaných služieb v oblasti životného poistenia.

Lichtenštajnská životná poisťovňa YOUPLUS vstúpila na česko-slovenský trh v roku 2019 s cieľom vybudovať úplne digitalizovanú poisťovňu. Využitím softvérového riešenia Insurance out of the Box (IooX) od spoločnosti Asseco Central Europe sa jej to podarilo a dnes poisťovňa ponúka komplexné digitálne služby.

„Prepájame dlhoročný know-how v poisťovníctve s prvotriednou technológiou, aby sme vytvorili nového nezávislého poskytovateľa služieb. Našim klientom a obchodným partnerom prinášame inovatívne riešenia, ktoré sú spoľahlivé, jasné a stabilné,“ hovorí Martin Vogl, Predseda predstavenstva spoločnosti YOUPLUS Holding, AG.

Softvérové riešenie IooX (Insurance out of the Box) predstavuje modernú platformu, ktorá efektívne zjednocuje všetky administratívne úkony spojené so životným aj neživotným poistením, vrátane medicínskeho underwritingu, do jedného online módu. Táto platforma zabezpečuje komplexné riešenia pre front-end aj back-office procesy a pomáha poisťovniam získať konkurenčnú výhodu nielen na domácich trhoch, ale aj v zahraničí.

Implementácia IooX mala významný vplyv aj na úspešný vstup poisťovne YOUPLUS na švajčiarsky trh, ktorý sa uskutočnil začiatkom roku 2023. Vďaka modernému a plne digitalizovanému prístupu v oblasti životného poistenia, ako aj integrácii kľúčových maklérov, sa poisťovni podarilo úvodom uzavrieť viac ako 1300 zmlúv v rekordne krátkom čase 9 týždňov. Týmto sa opäť potvrdila konkurencieschopnosť a inovatívnosť poisťovne YOUPLUS na medzinárodnej úrovni.

„Vďaka našej spolupráci s klientom YOUPLUS sme úspešne zaviedli softvérové riešenie IooX pre online komplexné životné poistenie, ktoré sa stalo prepojením našich ambicióznych plánov a ich potrieb. Sme hrdí na to, že sa nám podarilo poskytnúť konkurenčnú výhodu a expandovať na nové trhy,“ hovorí Lenka Hritzová, Business Unit Director Insurance, Asseco Central Europe.

Poisťovňa YOUPLUS je prvou poisťovňou po 30 rokoch, ktorá na švajčiarskom trhu spustila predaj nových produktov životného poistenia.


Vytlačiť