Vybrať región
sk
Vytlačiť

Asseco spúšťa partnerský program IT riešení pre registratúru

Asseco Central Europe (Asseco CE) spustilo partnerský program s cieľom vytvoriť partnerstvá a posilniť ponuku komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií pre registratúru. Program prináša nové možnosti spolupráce s overenými IT firmami. Tieto môžu poskytovať pre svojich klientov produkty a riešenia založené na technológii Fabasoft a dosiahnuť tak väčšiu efektivitu pri ich dodávaní. Zákazníci získajú softvérové produkty pre bezpečnú a spoľahlivú automatizovanú správu registratúry, ktorá pokrýva celý proces dokument manažmentu.

Partnerský program prináša množstvo výhod pre všetky zúčastnené strany. Partneri získajú prístup k inovatívnym riešeniam a technológiám Fabasoft. Budú spolupracovať na vývoji a implementácii komplexných IT projektov, dostanú školenia v oblasti predaja a marketingu produktov Fabasoft. Okrem toho budú môcť zdieľať know - how a skúsenosti s odborníkmi z Asseco a získavať tak nové obchodné príležitosti, finančné a marketingové benefity vrátane provízií a spoločných marketingových aktivít.

Samotní zákazníci získavajú prístup k integrovaným a komplexným IT systémom, ktoré kombinujú expertízu a skúsenosti Asseco s vedomosťami a odbornosťou partnerov. Budú mať na výber z rozsiahleho portfólia produktov a služieb a môžu si vybrať riešenie, ktoré najlepšie vyhovuje ich potrebám. Zákazníci ocenia vysokú kvalitu podpory a servisu poskytovaných partnermi.

Partnerský program Asseco bol otvorený na začiatku roku 2023 a už teraz má 3 partnerov na Slovensku a 1 partnera v Českej republike. „Na základe tejto spolupráce sa zaväzujeme podporovať a spolupracovať s našimi partnermi s cieľom zabezpečiť úspešne implementované riešenia a maximalizovať spokojnosť zákazníkov,“ povedal Marcel Kurtoš, riaditeľ divízie Asseco Central Europe.

Asseco CE si veľmi váži partnerstvá so zákazníkmi a partnermi a verí, že prostredníctvom tejto iniciatívy sa posunie ešte viac v poskytovaní kvalitných a efektívnych IT riešení na slovenskom a českom trhu. Prostredníctvom partnerského programu a Fabasoft eGov-Suite 2023 tak umožní väčšiemu počtu zákazníkov využívať konzistentnú, efektívnu a bezpečnú prácu s elektronickými dokumentami v súlade s legislatívnymi požiadavkami počas celého ich životného cyklu.


Vytlačiť