Vybrať región
sk

Prevádzkovatelia sietí infraštruktúry sú pod neustálym tlakom poskytovanie lepších služieb zákazníkom a dosahovanie vysokej spoľahlivosti svojich dodávok pri súčasnom znižovaní prevádzkových nákladov a optimalizáciu investícií. Systémy pre správu technickej infraštruktúry teraz získavajú oveľa viac údajov o zariadeniach prostredníctvom meradiel, senzorov a ďalších inteligentných zariadení. Tieto komplexné dáta umožňujú spravovať infraštruktúru strategicky a efektívne. Naše modulárne riešenia sú založené na softvér, ktorý všetky tieto informácie prepája a dáva im zmysel. Na základe dlhoročných skúseností s vývojom jednotlivých komponentov Enterprise Asset Management systému môžeme ponúknuť komplexné integrované softvérové riešenie Strategic Asset Management & Operations (SAMO). Riešenie SAMO získalo prestížne ocenenie IT Produkt roku 2017 v kategórii "Nástroje pre správu". Zároveň sa SAMO umiestnilo aj v súťaži Pozoruhodný IT produkt pre rok 2018.