Vybrať región
sk
Finančníctvo

Bankovníctvo

Banka je v povedomí väčšiny ľudí už desaťročia najdôveryhodnejším strážcom a zhodnocovateľom ich úspor. Jednou z dôležitých podmienok udržania si tohto imidžu je spoľahlivý informačný systém (IS), ktorý zabezpečí presný a bezpečný beh kľúčových procesov banky. Spoločnosť Asseco Central Europe vyvinula na základe detailného poznania bankových procesov a požiadaviek bánk, ako aj zvládnutia najnovších bezpečnostných technológií, moderné a bezpečné produkty v oblasti BIS, elektronického bankovníctva a kariet.

V jej portfóliu sa nachádzajú aj riešenia pre komplexný informačný systém stavebných sporiteľní, riešenie podporujúce správu voľných finančných prostriedkov a obchodovanie na finančných a kapitálových trhoch, riešenie pre potreby povinného výkazníctva komerčných bánk voči centrálnej banke a riešenie, ktoré pokrýva celý pracovný tok splatnosti úveru, od vzniku cez vedenie úverového účtu po inkaso nedobytných pohľadávok.