Vybrať región
sk

Poskytujeme vlastné softvérové riešenia a súvisiace služby pre banky a stavebné sporiteľne v regióne Strednej Európy. Naši experti dôverne poznajú bankový sektor, súvisiace biznis procesy, informačné technológie, špecifické požiadavky na bezpečnosť a komplexnosť integrácie bankových systémov.

 

Asseco má viac ako 30 ročné skúsenosti
s poskytovaním softvérových riešení a služieb pre bankový sektor

Aj vďaka našim riešeniam a službám lokálne banky úspešne zvládli reštrukturalizáciu a postupnú transformáciu k trhovému hospodárstvu na prelome milénia a prechod na novú menu euro vrátane transformácie historických dát pri projektoch eurokonverzie.

Podobne ako sme boli v minulosti jedným z lídrov napríklad pri zavádzaní technológií čipových kariet s prvou medzinárodnou transakciou na svete realizovanou cez nami dodaný informačný systém, tak aj v súčasnosti ponúkame pre banky modernú platformu a produkty, ktoré umožnia bankám zvládnuť ďalšie výzvy spojené s najnovšími trendami v oblasti digitalizácie a obsluhy klientov.