Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Trendy v portálových řešeních osloví klienty, agenty i makléře pojišťoven

Digitální éra výrazně ovlivnila způsob, jakým lidé pracují, komunikují, nakupují nebo vyřizují každodenní povinnosti. On-line životní styl a využívání moderních platforem se začíná stále více promítat i do oblasti pojišťovnictví. Instituce čelící nové digitální výzvě si proto musí zodpovědět zásadní otázku: Jak uspokojit zvyšující se požadavky klientů a podpořit svou obchodní činnost ve snaze naplnit strategické cíle pojišťovny?

Dynamický průběh vývoje pojistného trhu kráčel ruku v ruce s evolucí portálových řešení. Zatímco se v minulosti kladl důraz na zobrazení velkého množství informací, dnes do popředí vstupuje orientace na klienta a personalizace dat.

Jak ale vizualizovat obrovské množství informací, které systémy zpracovávají? Podle Business Developera ze společnosti Asseco Central Europe, Lukáše Janečka, je alfou omegou každé funkční aplikace především přehlednost a srozumitelnost webového řešení: „Pokud lidem poskytnete taková data a možnost manipulace s nimi, jaká v daném okamžiku potřebují, postaráte se jim o vysoký uživatelský prožitek. Ten dnes v konečném důsledku nemalou měrou rozhoduje o tom, jak bude pojišťovna úspěšná,“ objasňuje Janeček zodpovědný ve firmě za oblast pojišťovnictví.

Jednoduchá logika a jasná grafika se staly základními pilíři produktu, který aktuálně uvádí na trh softwarový dům Asseco Central Europe. Uživatelsky přívětivý design portálu není ale ve vztahu ke klientovi a zaměstnancům pojišťovny jedinou přidanou hodnotou.

„Dnešní klient požaduje vyřešit všechno hned, ideálně během 24 hodin a z jakéhokoliv typu přístroje. Právě proto jsme vytvořili portálové řešení umožňující klientovi rychlé vyřízení jeho požadavků. Absence portálových řešení optimalizovaných pro všechny platformy může totiž způsobit, že mnohé pojišťovny dynamickou skupinu klientů neosloví nebo ji časem ztratí. Pojistný portál jsme proto navrhli dle aktuálních trendů tak, aby měli uživatelé funkční přístup k účtu a potřebným operacím z notebooku, netbooku, tabletu, mobilu apod.,“ vysvětluje Lukáš Janeček, proč je dnes potřebná optimalizace pro všechny typy zařízení.

Efektivní nástroj pro makléře pojišťoven

Pro pojišťovny je zásadní mít spokojené a loajální klienty, ale samozřejmě také aktivně oslovovat a získávat klienty nové. K tomu všemu přispívá právě řešení od Asseco Central Europe, které zefektivňuje obchodní činnosti pojišťovacích institucí. Makléři pojišťoven mají nyní k dispozici užitečný pracovní nástroj, který mohou využívat při jednáních se zákazníky v terénu nebo při interní práci s daty.

„Makléři si v našem pojistném portálu evidují portfolio zákazníků, vyhodnocují škodní průběh smluv, sledují historii svých provizí, mohou se vracet k rozpracovaným smlouvám a podobně. Velkou výhodou tohoto nástroje je možnost práce v off-line režimu bez nutnosti připojení k internetu při připravování cenových nabídek potenciálním klientům. Portálové řešení umožní následně po přechodu z off-line do on-line režimu automatickou synchronizaci se serverem, a to vše bez nutnosti instalace a aktualizace aplikace. Aplikace zároveň poskytuje statistické pohledy, sumarizaci a přehledy v řídicím panelu (Dashboard), který je možné personalizovat dle potřeb každého uživatele. Tyto sumarizační výstupy a funkčnosti jsou tvořeny miniaplikacemi reprezentovanými dlaždicemi. Uživatelé rychle a jednoduše zjistí, kdy končí platnost klientských smluv nebo ověří procento zrušení smluv na žádost klienta, a na základě toho predikují další kroky. V neposlední řadě portál obsahuje integrovaný CMS systém, díky němuž lze jednoduše a intuitivně obsluhovat textový obsah bez potřeby zásahu IT specialistů,“ popisuje Janeček hlavní funkcionality portálu a základní panely.

Díky tomuto řešení tak obchodní jednotky pečují o své klienty a udržují s nimi neustálou komunikaci, což vede k oboustranné spokojenosti smluvních subjektů.

Vyvážený vztah IT a businessu

Jednou z výhod nového pojistného portálu je jednoduchá a rychlá implementace na core systémy pojišťoven. „Front-endové řešení zároveň umožní přístup k datům z hlavních systémů bez toho, aby agenti museli napřímo vstupovat do interních systému pojišťoven. Díky tomu je garantována vyšší bezpečnost i výkon původních struktur,“ pokračuje Janeček.

Nástroj s jednoduchou editací a optimalizací výsledků ocení zajisté i jednotky zodpovědné za získávání nových klientů a zajištující spokojenost všech zákazníků. Pojišťovny mohou využít pružnosti v uplatňování nových produktů, kampaní a jiných strategií na trh, které zajistí nejen finanční, ale i časovou úsporu, díky čemuž se nevyhnutelná spolupráce businessu a IT oddělení posune více do nezávislé roviny. To se v konečném důsledku promítne v zefektivnění interních procesů a externích vztahů.

http://www.opojisteni.cz/technologie/insurtech/trendy-v-portalovych-resenich-oslovi-klienty-agenty-i-maklere-pojistoven/

 

 


Tisk