Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Asseco CE rozjíždí inkubátor pro podporu začínajících startupů

Společnost Asseco CE se rozhodla založit inkubátor pro podporu začínajících startupů. Prostřednictvím projektu UpSteer, jehož hlavním mentorem je samotný Jozef Klein – CEO společnosti, umožní Asseco CE začínajícím podnikatelům učit se přímo od lídrů této společnosti. Během sedmiměsíčního programu budou mít vybraní startupisté možnost intenzivně pracovat pod odborným vedením na svém podnikání i osobním rozvoji.

Projekt UpSteer vznikl jako přirozené vyústění několikaleté spolupráce Jozefa Kleina se startupovou komunitou v oblasti osobního mentoringu zaměřeného na různá podnikatelská témata. Za jeho vznikem stojí dlouhodobá myšlenka přivést mladé perspektivní podnikatele k pochopení komplexních principů fungování businessu. Právě cílený rozvoj strategicko-podnikatelského myšlení a koučinku je v mnoha případech rozhodujícím faktorem životaschopnosti nebo zániku každého dobrého nápadu.

„Po dlouholeté spolupráci se startupy jsme se rozhodli založit Asseco inkubátor, který bude zaměřený na vybrané domény našeho podnikání (bankovnictví, pojišťovnictví, zdravotnictví, utility & industry a specializovaná IT řešení). UpSteer bude propojovat teorii s praxí. Klíčem k úspěchu pro začínající startupy je schopnost převést myšlenky a nápady do ekonomicky úspěšného obchodního modelu, který bude atraktivní pro potenciální zákazníky. To znamená mít jasnou vizi, strategii a propracovaný business plán. Tím je třeba začít, ale kromě toho je to o víře, vytrvalosti, konzistentnosti a překonávání často velmi obtížných překážek. Vždy je co zlepšovat,“ sdělil při příležitosti zahájení činnosti inkubátoru Jozef Klein, CEO společnosti Asseco CE.

IT Business, Ing. Lukáš Grásgruber

https://www.systemonline.cz/zpravy/asseco-ce-rozjizdi-inkubator-pro-podporu-zacinajicich-startupu-z.htm


Tisk