Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

E15, str. 6: Displej pro bezpečnost

Do Evropy včetně České republiky v současné době přichází nová technologie u platebních karet – vestavěný displej a případně i malá numerická klávesnice.

Displejová karta se od té obyčejné příliš neliší – v pravém horním rohu je však vybavena malým jednobarevným displejem, dole pak tlačítkem, případně i malou klávesnicí. Využití těchto přidaných technologií je především dokonalejší zabezpečení bezhotovostních operací například pomocí internetového bankovnictví či přímo plateb při internetových nákupech. „Velkou výhodou je při transakci vyřazení třetí strany, jako je třeba mobilní operátor,“ říká Ondrej Hano ze společnosti Asseco Central Europe, která dodává displej karty na český trh, a doplňuje, že „displejové karty fungují na podobném principu jako známé tokeny. To znamená, že jednorázově vygenerují kód, a tím pravděpodobnost zneužití účtu výrazně klesá. Zároveň však nemusí mít nainstalovaný žádný software a nepotřebuje čtečku."
Další výhodu mimo bezpečnost mají displej karty kombinované s platební kartou. Těm může displej sloužit jako prostředek k částečné komunikaci mezi bankou a klientem. Zobrazí se například zůstatek na účtu nebo limit zbývající pro daný den a tak dál.

Tři typy

» Pouze s displejem – Tato nejjednodušší karta má pouze displej a malé tlačítko, které po zmáčknutí vygeneruje již zmíněný one-time password. Využívá se u internetových transakcí. Její nebezpečí spočívá v tom, že pokud ji ztratíme, může se kdokoli dostat k vašim penězům (pokud ji včas nezablokujete – podobně jako je tomu u embosované karty).
» S displejem a klávesnicí – kromě displeje karta disponuje i malou klávesnicí, která slouží k identifikaci držitele, pokud zadá na klávesnici nesprávný ověřovací kód, karta vygeneruje nesprávný PIN a manipulace s účtem nebude možná.
» Kombinovaná s platební kartou – nejkomplexnější displejová karta vypadá jako klasická platební karta – je vybavená čipem, displejem a malou klávesnicí. Oproti jednodušším typům nenabízí jen generaci jednorázového hesla, ale (pokud to umožní vydavatel) nabízí uživateli i řadu funkcí, jako má klasická platební karta, a přes displej částečnou komunikaci s bankou.

Malý zájem v Evropě

V současné době do jisté míry displej karty prorazily v USA. V Evropě je zatím zájem mizivý. „Malý zájem ze strany bank je poměrně pochopitelný – displejové karty jsou mnohem dražší. Náklady na výrobu displejových karet v regionu střední Evropy jsou asi pětkrát větší, než je tomu u klasické EMV karty. Avšak při větších objemech se logicky ušetří a je možné se dostat i pod osm eur za výrobu jedné karty,“ říká Ondrej Hano.


Tisk