Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Moderní obec, str.11 / »Portál občana« CzechPOINT@home: K čemu slouží?

 V souvislosti s eGovernmentem často zaznívají pojmy, jako jsou základní registry, nebo komunikační infrastruktura veřejné správy, zákon č. 300/2008 Sb., datové schránky, nebo autorizovaná konverze dokumentů. Všechny mají jedno společné – jsou revolučním posunem ve fungování veřejné správy a jsou nezbytné pro činnost úřadů v prostředí eGovernmentu.

Z hlediska občana a služby občanům je eGovernment sice logický, avšak jen první krok na cestě k pohodlnému a efektivnímu využívání služeb veřejné správy. Pokud je jeho pravým smyslem nejen pouhá elektronizace procesů veřejné správy, ale hlavně zjednodušení komunikace občanů a podnikatelských subjektů s ní, pak je nutné učinit i kroky další, které povedou ke zvýšení komfortu komunikace s občanem. 

Budeme-li aplikovat toto tvrzení kupříkladu na datové schránky, dojdeme k závěru, že jsou kvalitativním počinem, jenž řadě subjektů zjednodušší život a umožní snadnější elektronickou formu komunikace. Avšak pro občana jsou elektronickou obdobou poštovní schránky na rohu ulice. Neporadí mu, jak má dopis napsat, co musí obsahovat a na který úřad se obrátit (tedy jakou adresu použít), aby již od počátku byla komunikace pohodlná a efektivní. Mnohdy je totiž pro občana palčivějším problémem nalézt odpověď na otázku, jak učinit podání, vůči komu a co do něj uvést, než jen jakou formu komunikace zvolit. Zprostředkování odpovědí na tyto a podobné otázky nabízí řešení v podobě portálu občana – označovaného jako CzechPOINT@home.

Z podatelen úřadů do domácností

CzechPOINT@home je informačním portálem, jehož účelem je vytvořit jednoduchou a intuitivní platformu pro komunikaci občana s veřejnou správou, a pomoci tak přesunout eGovernment z prostředí podatelen úřadů do domácího prostředí občanů. Je to velmi podobný proces, kterým procházely banky, když budovaly elektronické bankovnictví jako alternativní kanál pro komunikaci s klienty. V tomto případě je však před- mětem komunikace využívání služeb poskytovaných úřadem/organizací veřejné správy. 

Má-li být takový informační portál pro občana skutečnou pomocí a přínosem, musí obsahovat kombinaci vlastností, funkcí a informací, jež umožňují úřadu přijímat a zpracovávat podání od občanů a občanům pomoci sestavit a správně adresovat podání. V praxi pak můžeme potřebnou funkcionalitu rozdělit do několika následujících oblastí:

* interaktivní podpora občana pro komunikaci podle konkrétních životních situací, podpora podání,

* prezentační vrstva CzechPOINT@home umožňující úřadu publikovat informace směrem k občanům,

* podpora alokace času úředníka, která umožňuje občanům objednat si a rezervovat konzultační čas u úředníka pro případy, kdy je to nutné, nebo když podání svojí logikou neumožňuje pouze elektronickou formu komunikace,

* aplikace úřadu umožňující jednotlivá podání přijmout, zaevidovat a zpracovat.

Komplexní modulární řešení

Naše společnost Asseco Czech Republic na základě svých dlouholetých zkušeností v oblasti elektronické komunikace přichází s komplexním modulárním řešením eObec. To svojí funkcionalitou pokrývá veškeré potřeby úřadu v oblasti elektronické komunikace úřadu s občanem, občana s úřadem a úřady mezi sebou navzájem. Ve svém zúženém rozsahu (základních 10 modulů z 20) se eObec stala základem pro typové řešení Ministerstva vnitra ČR v rámci výzvy CzechPOINT@home, která je někdy označována také jako »portál občana«. Jde tedy oCzechPOINT@home založený na řešení eObec. Na schématu jsou barevně vyznačeny moduly, jež jsou součástí předpřipraveného balíčku CzechPOINT@home.

ePodatelna: Zabezpečuje přijetí a odeslání elektronického podání prostřednictvím elektronické pošty, technického nosiče či portálu eObec a jeho další distribuci dovnitř úřadu.

Portál eObec: Zajišťuje elektronickou komunikaci prostřednictvím interaktivních www stránek. Umožňuje plné i částečné přizpůsobení se požadavkům úřadu; částečná customizace nabízí standardní rámec, kdy dojde k přizpůsobení barev fontů apod.; plná customizace znamená začlenění modulů eObec do stávajícího portálu zákazníka.

Elektronická deska: Publikuje informace ze systému ePodatelny a eObce pro vzdálený přístup prostřednictvím webových stránek úřadu.

Rezervační a objednávkový systém: Návaznost na rezervační a vyvolávací systém využívaný úřadem, kdy má uživatel možnost získat informaci z vyvolávacího systému úřadu a zarezervovat si dopředu čas ve vyhovujícím termínu; modul je dále vybaven vazbou na vyvolávací systém úřadu.

Životní situace: Umožňuje uživateli řešit životní situaci s ohledem na jeho územní identifikaci; jsou mu předkládány relevantní informace vzhledem k územnímu původu požadavku; v rámci řešení vybrané životní situace se podle konfigurace systému nabízejí další možnosti – rezervace, zpětné potvrzení přijetí, online podání apod.

Spisová archivní služba: Slouží mj. k evidenci elektronických podání občanů, zajištění jejich oběhu v rámci úřadu, předávání a vyřizování písemností a spisů v rámci agendy organizace včetně možností určení koncového pracovníka a zadání termínů pro vyřízení, vypravení písemnosti z úřadu apod.; v případě modulu spisové služby má zákazník možnost využívat tlustého nebo tenkého klienta.

Vyvolávací systém: Připojení k vyvolávacímu systému úřadu pro občany čekající na vyřízení svých podání, žádostí apod.

Struktura modulu řešení eObec, zdroj: Asseco Czech Republic

Autor: Tomáš Butor, Asseco Czech Republic


Tisk