Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Moderní obec, str.13 / Jak mohou IT nástroje pomoci obcím při elektronizaci veřejné správy?

Prvního července vstoupí v platnost zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. V tento den nastane všem organizacím veřejné správy v České republice povinnost používat elektronické datové schránky. Jde o zcela zásadní změnu principu komunikace ve veřejné správě, kdy budou úřední, doporučené a jiné obálky nahrazeny elektronickými zprávami.

O tom, jak právě IT nástroje mohou obcím pomoci při přechodu na tuto elektronizaci, jsme hovořili s Janem Hobzou, obchodním ředitelem pro veřejný sektor společnosti Asseco Czech Republic.

* Zanedlouho začne platit zákon číslo 300/2008 Sb. Co v této souvislosti obce čeká? Na co se mají připravit? 

Zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů je vskutku revoluční v tom, že ukládá úřadům za povinnost nahradit papírovou komunikaci mezi úřady a právnickými subjekty elektronickou komunikací. Dosud to byla pouze možnost - například zákon o elektronickém podpisu říkal, jak v takovém případě postupovat. Od 1. července už však orgány státní moci budou muset komunikovat s právnickými subjekty i mezi sebou navzájem výhradně elektronicky. Za tímto účelem zavede ministerstvo vnitra systém tzv. datových schránek, které tuto elektronickou komunikaci zprostředkují. Fyzické osoby, tedy občané, však budou mít stále na vybranou. Buď si datovou schránku totiž dobrovolně zřídí - a úřady jim pak budou doručovat všechny písemnosti elektronicky právě tam, nebo mohou nadále zůstat u papírové formy. Naproti tomu právnické osoby touto novou formou s úřady komunikovat začnou.

* V čem bude podle vás spočívat konkrétní dopad elektronizace veřejné správy na obce? 

Pro obce to bude znamenat řadu změn. Například i ty nejmenší se budou muset vybavit alespoň jedním počítačem připojeným na internet. Kromě toho budou všechny obecní úřady povinny přijímat i odesílat korespondenci elektronickou cestou prostřednictvím své datové schránky, což bude zcela jistě silným motivem provozovat tzv. elektronickou spisovou službu, která bude připojená na zmíněnou datovou schránku. Své vnitřní procesy si budou muset nastavit tak, aby uměly většinu vlastní agendy vyřídit v elektronické podobě. A právě zde vidím největší dopad zákona - v procesních změnách veřejné správy a v povinnosti používat na úřadech moderní informační technologie.

* Jaké vlastnosti či parametry by měly mít IT nástroje, které v tom mohou obcím pomoci? 

Obce by se měly především soustředit na to, zda vybavení, které si budou pro své úřady pořizovat, splňuje požadavky zákona číslo 300/2008 Sb. a souvisejících předpisů. Tedy i zákona o archivnictví a spisové službě. Patří mezi ně například možnost napojení na datové schránky, schopnost používat a archivovat dokumenty s elektronickým podpisem, ale také možnost využívat u dodavatele školení na používání těchto nástrojů včetně technické podpory. Dodavatel by měl být rovněž schopen napojit celé řešení na připravované centrální registry a poskytnout záruku, že bude financovatelné z veřejných zdrojů.

* A jsme u financí. Kde na to obce, zejména ty malé, vezmou peníze? 

Všechny tyto systémy, ať už jde o samotné počítače, internetovou konektivitu, spisovou službu, datové schránky, elektronický portál pro občana neboli CzechPOINT@home, bude možné spolufinancovat až do výše 85 procent jejich ceny ze strukturálních fondů EU. Tuto možnost v současné době připravuje ministerstvo vnitra: Formou výzev, které zveřejní v průběhu letošního roku, nabídne obcím řádově stovky milionů korun na nákup uvedených systémů. Pro všechny je to výborná šance. Vůbec poprvé od doby, co se u nás hovoří o eGovernmentu, jsou k dispozici tak velké finanční prostředky na jeho zavedení. Neměla by se promarnit. Pro obce to znamená v prvním kroku sledovat web ministerstva vnitra www.mvcr.cz a po vyhlášení výzev podat správně vyplněné žádosti. Pokud ministerstvo žádost schválí, přidělí obci dané prostředky, a ta si pak obvyklým způsobem vybere dodavatele požadovaného systému. Dnes je to již běžný proces.

* Co se stane, když se nějaká obec nestihne včas na elektronizaci veřejné správy připravit? 

Sankce, na které se asi ptáte, nejsou v zákoně č. 300/2008 Sb. uvedeny. Vyplývají však z procesních předpisů, které upravují výkon veřejné správy. Pokud si tedy obec nezřídí připojení na datovou schránku, případně nebude-li přijímat podání, která jí tam jsou doručována, bude to mít stejné následky, jako kdyby zavřela listovní podatelnu, nepřijímala a nevyřizovala podání v papírové podobě.

* Jaké jsou vaše dosavadní zkušenosti s elektronizací veřejné správy? Myslíte si, že na ni bude většina institucí k 1. červenci připravena?

My se v oblasti elektronizace veřejné správy pohybujeme již několik let. Veřejná správa má tendenci zavádět nové technologie a měnit své zvyky méně, než je tomu u komerčních subjektů. Vždy to vyžaduje nějaký zásadní impuls, který na úřadech rozhýbe věci směrem kupředu. Impulsem bývá změna zákona, možnost získání dalších finančních prostředků do rozpočtu úřadu, nebo charismatická osoba, která ovlivní ostatní a přiměje je přemýšlet jiným způsobem. Řekl bych, že to vše se teď právě děje. Na ministerstvu vnitra se kolem náměstka Zdeňka Zajíčka vytvořil tým, který umí ostatní přesvědčit o výhodách zavádění eGovernmentu. Dále byl přijat zákon, který sám osobě změny vyvolává a poprvé lze získat dostatečné finanční prostředky na eGovernmentové systémy. Naše společnost se těchto změn také aktivně účastní, ať už na straně ministerstva vnitra jako spoluautor technických předpisů, tak na straně obcí jako komplexní dodavatel [email protected] popis| Jan Hobza, obchodní ředitel pro veřejný sektor, Asseco Czech Republic: Všechny systémy, ať už jde o samotné počítače, internetovou konektivitu, spisovou službu, datové schránky, elektronický portál pro občana neboliCzechPOINT@home, bude možné spolufinancovat až do výše 85 procent jejich ceny ze strukturálních fondů EU.

Autor: sk


Tisk