Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Řešení od Asseco Group mění svět bankovnictví

Využívání hlubokého učení z bankovních dat pro ochranu před podvody i pro chytřejší CRM, ovládání bankovního účtu hlasem přes Google Assistant, nová regulace PSD2 i širší pohled na probíhající digitální transformaci bank patřily k nejzajímavějším tématům, jimž se věnovala již tradiční mezinárodní akce Asseco Group Product Review (AGPR), která se v polovině června konala v chorvatském Dubrovníku. Pojďme se při této příležitosti podívat na trendy v digitalizaci finančního sektoru a na roli Asseco Group v této oblasti podrobněji.

Skupina firem Asseco Group nyní působí ve více než 50 zemích světa a loni měla obrat přes 2,2 miliardy eur. I tato informace zazněla v úvodní přednášce Artura Wizy, viceprezidenta Management Boardu z Asseco Poland. Skupina si podle něj stále zakládá na tom, že její řízení používá federativní model a lokální firmy tak mají vysokou míru autonomie. "Jsme jako start-up a reagujeme velmi rychle na požadavky zákazníků," uvedl mimo jiné Wiza. "A jsme experty na každý sektor, ve kterém působíme," dodal. Asseco Group se podle jeho slov stále silně soustředí na inovace, a to jak prostřednictvím intenzivního vývoje vlastních produktů, tak akvizicemi nebo podporou programu pro rozvoj start-upů.

Asseco Group působí nejen v desítkách zemí (loni například skupina podle svých zástupců silně investovala do rozvoje byznysu na americkém trhu a v Asii), ale také v řadě různých odvětví. Letošní AGPR se soustředilo na bankovnictví a finance, kde Asseco nabízí řešení pro banky, pojišťovny, investiční fondy, ale třeba i pro leasingové firmy, nicméně skupina pokrývá i řadu dalších sektorů, mimo jiné telekomunikace, veřejný sektor (zdravotnictví, vzdělávání, obranu...), utility, výrobu, média nebo obchod a služby.

V České republice patří Asseco mezi nejvýznamnější poskytovatele komplexních řešení a služeb v IT. V oblasti veřejné správy si firma v posledních letech vybudovala pozici preferovaného dodavatele klíčových informačních systémů státu (základní a veřejné registry, moderní portálové řešení orientované na potřeby občana) a je zároveň uznávaným partnerem pro tvorbu strategií rozvoje digitalizace státních agend (eGoverment, eHealth). Vyvíjí aplikace na míru, geoinformační systémy, ECM či BI řešení pro podporu řídicích a rozhodovacích procesů, řešení pro smart city, ale i IT infrastrukturu, zálohovaní, virtualizaci serverů a desktopů. Pro finanční instituce a subjekty kapitálového trhu pak například dodává portály, systémy pro elektronické bankovnictví, systémy založené na čipových kartách a další.

Payten, inspirace z jihu Evropy

Piotr Jeleński, CEO Asseco South Eastern Europe, v úvodu konference hovořil o strategii Asseco Group v oblasti digitálních plateb a digitálního bankovnictví, a to především v jihovýchodní Evropě. Vyzdvihl, že v tomto regionu je skupina Asseco hlavním hráčem v bankovnictví (62 z 291 bank zde jako své core systémy používá řešení Asseco), přičemž dalšímu rychlému rozvoji tu napomáhá i vyčlenění příslušných aktivit do společnosti Payten (člena Asseco Group).

"Soustředíme se na podporu organizací, aby se staly skutečně digitálními a byly schopny rychle reagovat na změny," uvedl mimo jiné Jeleński. V praxi to pak podle něj znamená mimo jiné nabídku cloudové architektury s požadovanými mikroslužbami, nasazování softwaru prostřednictvím kontejnerů (Docker, Kubernetes) nebo otevřená API. Payten se soustředí na realizaci platebních řešení především na rozvíjejících se trzích a v příštích třech letech očekává růst zisku o 50 %.

Tématem další přednášky, se kterou vystoupili Draženko Kopljar, člen Management Boardu v Privredna banka Zagreb, a Igor Gržalja, prezident Management Boardu Asseco South Eastern Europe, byla digitální transformace, kterou ve spolupráci s Asseco Group prochází Privredna banka Zagreb. Cílem banky je postupně přejít od multikanálového přístupu - zahrnujícího pochopitelně i digitální bankovnictví - přes přístup "digital first" až k "digital only" - a k plně bezpapírovému fungování. Banka se přitom soustředí mimo jiné na strojové učení z bankovních dat a na analýzu chování uživatele - s využitím jak pro zabezpečení, a to na základě analýzy práce uživatelů s uživatelským rozhraním, tak pro novou generaci CRM. A jaké změny mohou zaznamenat klienti banky? Prostřednictvím mobilní aplikace si nyní třeba jsou schopni snadno vygenerovat kód, se kterým pak může další osoba (partner, potomek apod.) přijít k bankomatu a rychle vybrat peníze, jež právě potřebuje. Prostřednictvím mobilu se lze také snadno během několika minut stát novým klientem banky a během čtévrthodiny poté získat půjčku, což je služba, o kterou prý nyní rychle roste zájem. Velký zájem klientů je rovněž očekáván u nově zprovozňovaného multibankingu, tedy přístupu k účtům více bank z jedné aplikace.

Další řešení pro finanční sektor

Dodavatelem bankovních řešení pro region CE (Střední Evropa) kromě Polska je Asseco Central Europe. Firma tu dodává řešení pro mnohé finanční instituce, jako jsou banky, stavební spořitelny a pojišťovny. Martin Chripko, Banking Business Unit Director z Asseco Central Europe, k tomu uvedl, že v České republice používají Asseco Core Banking System pro stavební spořitelny 4 z 5 stavebních spořitelen. Kromě jiných aktivit tu pak Asseco implementuje multichannel řešení pro Sberbank, které je rozšířeno o dodávku Asseco Security Server Sezam pro zabezpečení autentizace a N-faktorové autorizace. Uvedené řešení by mělo v nejbližších dnech začít "Friends and Family" produkční provoz.

Na Slovensku je Asseco stabilním dodavatelem několika bankovních institucí. Kromě jiných má dlouholetou spolupráci se Slovenskou spořitelnou a s Poštovou bankou. V Poštovej banke je provozován Asseco Core Banking System už 24 let a využívá ho i nová moderní banka 365.banka. V Poštovej banke Asseco zároveň dodává Asseco Sezam Security Server a řešení pro poskytování služeb prostřednictvím vlastních pracovišť na Slovenské poště. Uvedené řešení je stejně jako řešení v Sberbank postavené na platformě Asseco Omnichannel. Asseco CE podle Chripka také úspěšně dodalo projekt implementace internetového a mobilního bankovnictví pro Orient Commercial Bank Vietnam.

Martin Chripko ve své přednášce nabídl i pohled do budoucnosti, v níž podle jeho názoru budou nezbytností pro zajištění komunikace s klienty omnichannel řešení. Počet kanálů bude narůstat a budou muset zohledňovat specifika jednotlivých klientů. Kromě etablovaných kanálů, jako jsou Internet Banking a Mobilní Banking, budou vznikat nové, jako Conversational banking, voice banking. Tyto kanály budou ale muset být obousměrné a budou muset zprostředkovávat komerčně relevantní informace pro klienty. Klienti totiž budou očekávat, že jako jsou jim přímo šité na míru podle jejich vkusu a zvyklosti UI/UX, tak zároveň nabízené služby budou zohledňovat jejich životní situace a potřeby.

K dalším příkladům řešení Asseco Group ze světa financí patří i mobilní platební terminály, jež jako součást komplexního systému dodala společnost Payten firmě Pink Taxi v Srbsku. Ta se tak stala první taxi službou v zemi s řešením, díky kterému platby klientů ihned přicházejí přímo na účet taxikáře. Pro Bankart, významného regionálního zpracovatele karetních bankomatových a POS transakcí, zase Asseco realizovalo nový projekt 3D secure pro zabezpečení plateb, jehož cílem bylo výrazně snížit náklady oproti stávajícímu řešení a zvýšit efektivitu. Tato kritéria splnila ACS hostovaná služba od Asseco SEE, která nejen zajišťuje bezpečnost transakcí, ale současně umožňuje služby široce konfigurovat, obsluhovat celou skupinu zúčastněných bank, poskytnout klientům přehledné rozhraní a pochopitelně splňuje požadavky GDPR.

Pro Varšavskou burzu Asseco realizovalo projekt rozhraní pro obchodníky, a to jak ve formě webové, tak desktopové aplikace. Řešení muselo splňovat jak požadavky na přehlednost a podporu efektivní práce, tak mít shodu s regulací EU MIFID II. Výsledné aplikace TradeApp a WebTradeApp jsou v provozu od loňského ledna a využívají je jak domácí, tak zahraniční klienti burzy. A zmiňme ještě projekt pro Santander Bank Polska, pro kterou Asseco realizovalo interní systém zajišťující bezpečný oběh digitálních dokumentů, a to s využitím zaručeného elektronického podpisu a mobilního podpisu SimplySign.

Regulace PSD2

Když se v těchto dnech někde mluví o bankovnictví, zpravidla přijde řeč i na regulaci EU PSD2. Nejinak tomu bylo i na AGPR. Jak tato nová regulace mění bankovnictví v Evropě, vysvětloval Robert Mihaljek, International Sales Manager z Asseco South Eastern Europe. Mimo jiné vyzdvihl, že PSD2 umožňuje snadno spravovat účty celé rodiny z jednoho rozhraní, platit na internetu bez zdlouhavého zadávání čísla karty nebo přecházení na weby platebních služeb, jako je PayPal, ale třeba i snadno sledovat veřejné transparentní účty. Zásadní je samozřejmě fakt, že banky musejí na žádost klienta zpřístupnit jeho účet třetím stranám. Asseco Group nabízí řešení, která toho využívají, přičemž podle výrobce splňují všechny příslušné regulatorní požadavky. Výhody nových aplikací se podle Mihaljeka projeví třeba v usnadnění plateb na mobilních zařízeních nebo v poklesu poplatků za platby, protože ty již nebudou závislé na firmách, jako jsou Visa nebo MasterCard. Do budoucna lze podle něj očekávat větší automatizaci bankingu, širší spolupráci různých subjektů ve finančním sektoru i jejich užší specializaci.

Následně se pak Mihaljek věnoval otázkám spojeným s virtuálními pobočkami, které by podle něj měly být postupně ve všech ohledech schopny nahradit pobočky klasické, a to i díky možnosti přímé komunikace s bankéřem a díky digitálně podepsaným dokumentům. Mimo jiné upozornil, že stále více klientů nyní preferuje chat před telefonem nebo mailem. A přidal i konkrétní příklad jedné středně velké chorvatské banky, která se rozhodla uzavřít část fyzických poboček a nahradit je právě těmi virtuálními.

Podpora inovací

Tomasz Buczak, Head of Asseco Innovation Hub v Asseco Poland, poté hovořil o podpoře vývoje nových řešení ve start-upech. Těm Asseco poskytuje odpovídající infrastrukturu, neustále s nimi pracuje a předává jim potřebné know-how. Reálným velmi čerstvým výsledkem této aktivity je mobilní aplikace pro skenování a vytěžování faktur, která k rozpoznávání struktury dokumentu využívá umělou inteligenci, nebo řešení pro hlasovou komunikaci s bankou. Druhé uvedené řešení, které mělo na AGPR světovou premiéru, demonstroval Buczak v praxi při komunikaci s bankou přes Google Assistant. Hlasový asistent byl nejen schopen realizovat platební transakci, ale třeba i pomoci při řešení problému s ukradenou kartou.

Marcin Zaniewicz, Expert & Business Consultant z Asseco Poland, následně představil ePromak Next, moderní platformu pro investory do cenných papírů, v níž tito najdou přehledně uspořádaná veškerá data, která potřebují pro své rozhodování. Rozhraní je dostupné na desktopu, tabletu i v mobilu a platforma nabízí propracovanou funkcionalitu, včetně třeba investování podle portfolia dalšího investora.

Eduardo Ferreira, Head of Digital & Channels Delivery z Asseco PST, se poté věnoval tématu ACM (Advanced Card Management). Pokročilé využívání platebních karet umožňuje nejen snadno platit z mobilu nebo uživatelsky měnit PIN či finanční limity, ale podporuje třeba také specializované věrnostní programy, které zvyšují loajalitu klientů.

Letošní AGPR jasně ukázalo, jaké jsou hlavní trendy v oblasti bankovnictví i platebních systémů a jak na ně Asseco Group reaguje, či jak je svými produkty pomáhá tvořit. Bude zajímavé sledovat, jak se uvedené trendy dále rozvinou, a které z nich se skutečně stanou určujícími pro proměnu světa financí v nejbližších letech.

businessit.cz, 24.6.2019, Petr Mandík

http://www.businessit.cz/cz/reseni-od-asseco-group-meni-svet-bankovnictvi.php

 


Tisk