Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Asseco podporuje hodnoty inkluze a diverzitu

 

Asseco Central Europe jako signatář Charty diverzity, dobrovolné iniciativy firem a organizací na podporu inkluze a diverzity na pracovištích, se otevřeně hlásí k podpoře hodnot diverzity a inkluze. Hluboce odsuzujeme jakékoli projevy nenávisti, nesnášenlivosti a agrese či extremismu na pracovišti nebo mimo něj.

Naše firemní kultura je otevřena všem bez ohledu na věk, národnost, pohlaví, zdravotní stav, sexuální orientaci či vyznání. Naše zaměstnance si pečlivě vybíráme na základě jejich dovedností, praxe, znalostí a osobnostních předpokladů a poskytujeme prostor a rovné příležitosti pro všechny lidi bez rozdílu. Vysoce si ceníme individuality každého jednoho kolegy či kolegyně a vytváříme pracovní prostředí, které je svobodným, bezpečným a respektujícím místem pro všechny. V Asseco nás spojuje tolerance, vzájemná úcta a respekt k názorům a životům druhých.

Věříme v profesionalitu, lidskost a sounáležitost.


Tisk