Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

"Smart" nemocnice i v Čechách? Digitální technologie nám to umožní

Nemocnice v České republice v současnosti čelí těžkým výzvám. Kromě přetrvávající pandemie onemocnění COVID-19, potřebují razantně přehodnotit své dosavadní řízení procesů. Jedním z nejdůležitějších kroků je přechod z "papírového věku" do toho digitálního. Nemocnice se tak stávají efektivnější a pacienti získají kvalitnější zdravotní péči.

Asseco Central Europe má širokou škálu řešení pro celou vertikálu zdravotního segmentu. Sestávají ze standardizovaných softwarových produktů, komplexních řešení vyvinutých v souladu se specifickými potřebami zákazníků a znalostí procesů. Mezi ně patří i klasifikační systém DRG, který umožňuje zařadit léčbu pacienta podle demografických, diagnostických a terapeutických charakteristik s unikátní podporou vlastního expertního systému a analytických nástrojů, umožňující sledování nejen medicínských informací, ale i ekonomických dat s důrazem na efektivní poskytovanou zdravotní péči.

Bezpapírové nemocnice jsou již běžnou praxí ve vyspělých zemích. Digitalizace může posunout i naši zemi do 21. století v oblasti zdravotnictví. Zároveň jde o jeden z účinných nástrojů pro ukončení zadlužování se nemocnic.

Inovativní informační systémy zvyšují efektivitu řízení a nastavení optimálních procesů nemocnic tak, aby byla pacientům poskytnuta co nejkvalitnější zdravotní péče. Zdravotnickému personálu, počínaje lékaři a zdravotními sestrami, tímto způsobem klesá náročnost administrativní činnosti až do 40% jejich času.

Informační systém určený pro nemocnice musí podporovat moderní přístup a trendy v poskytování zdravotní péče. Samozřejmostí je rychlý přístup k informacím a možnosti sledování kvality poskytované zdravotní péče, případně možnosti rychlého zpracování a analýzy údajů pro účely výzkumu. Nezbytná je i míra integrace spolu s přehledem o hospodaření a stavu finančních prostředků nemocnic. Asseco Central Europe již několik let vyvíjí informační systém pod názvem New Generation Hospital Information System, který zohledňuje tyto potřeby.

Implementací těchto nových informačních a integrovaných technologií mohou i naše nemocnice získat cenný přívlastek - smart.


Tisk