Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Úspěšné spuštění portálu služeb Informačního systému ochrany přírody

Praha, duben 2024: Asseco opět pomáhá svým zákazníkům inovovat. Pro našeho klienta Agentura ochrany přírody a krajiny ČR jsme úspěšně realizovali nový portál služeb Informačního systému ochrany přírody (ISOP).

Nový portál ISOP sdružuje data o ochraně přírody a krajiny a pomocí různých aplikací a služeb ISOP je zdarma poskytuje veřejnosti. Umožňuje také vzájemné propojení dat a jejich zobrazení. Díky tomu se stal novou platformou pro sledování stavu chráněných území a jejich předmětů ochrany na národní, a i evropské úrovni ochrany. Uživatelé se také v budoucnu dozví, jaká opatření se pro jejich zachování realizovala. Portál ISOP provozuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, která je státní institucí zajišťující odbornou i praktickou péči o naši přírodu a krajinu, chrání naše společné dědictví. Pečuje zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky.

Portál ISOP je rozdělen do šesti hlavních tematických okruhů: územní ochrana, druhy, biotopy a stanoviště, péče o přírodu a krajinu, registr krajiny a poskytování dat. Celkem obsahuje téměř 4 tisíce karet chráněných území České republiky a přibližně stejný počet karet památných stromů. Portál dále sdružuje 60 tisíc karet druhů vyskytujících se na našem území. Tyto karty integrují aktuální záznamy o výskytu evidovaných v Nálezové databázi ochrany přírody. Novinkou jsou i karty přírodních stanovišť a přírodních biotopů včetně mapových zákresů jejich výskytu.

Převážná většina informací a dat na portálu ISOP je přístupná veřejně bez omezení. Pro orgány ochrany přírody, vědce a univerzitní pracovníky portál nabízí další aplikace a nástroje, které jsou dostupné po přihlášení. Cílem propojení aktuálních datových a informačních zdrojů je snazší a jednotná prezentace dat veřejnosti včetně státní správy.

Portál AOPK ČR - ISOP Portál (portal.nature.cz)


Tisk