Vybrat region
cz
  • SK
  • CZ
  • EN
Tisk

Spisová služba od Asseca vytvořená v souladu s požadavky EU zvyšuje efektivitu a produktivitu v organizacích

Praha, květen 2023: Společnost Asseco získala prestižní certifikát od Ministerstva vnitra SR pro svou Nejnovější verzi automatizované spisové služby - Fabasoft eGov Suite 2023. Certifikát potvrzuje, že řešení od Asseca vykazuje vysokou shodu s požadavky výnosu Ministerstva vnitra SR a splňuje podmínky standardizace administrativní výměny spisů v orgánech veřejné správy platné v Evropské unii i na Slovensku.

Komplexní řešení Fabasoft eGov Suite 2023 pomáhá organizacím zvýšit efektivitu a produktivitu při digitální správě dokumentů a procesů. Jedná se o softwarové řešení zabezpečující bezpečnou a spolehlivou automatizovanou správu spisové služby, která je klíčovou povinností každé organizace. K tomu aby celý proces dokument managementu probíhal plynule a bez chyb, je nutná spolehlivá softwarová služba nabízející jednoduchost, přehlednost a logické uspořádání uživatelského rozhraní i efektivní kontrolu všech souvisejících procesů.

Asseco jako dlouholetý partner společnosti Fabasoft je lídrem v oblasti digitální transformace. Prostřednictvím řešení Fabasoft eGov Suite 2023 přináší svým uživatelům konzistentní, efektivní a bezpečnou práci s elektronickými dokumenty v souladu s legislativními požadavky během celého jejich životního cyklu. Kromě elektronického zpracování spisů, záznamů, dokumentů a pracovních postupů umožňuje také jejich správu, neformální spolupráci, řízení procesů nebo zpracování spisů a záznamů ať už v online nebo offline režimu. Výhodou také je možnost propojení na různé aplikace, vyhledávání, mandantová řešení a další nástroje pro správce. Samozřejmostí je archivace ve smyslu zákona a napojení na Ústřední portál veřejné správy Slovenské republiky.

Fabasoft tak nabízí komplexní DMS řešení s vysokou škálovatelností od malých instalací s několika uživateli až po velké instalace na celostátní úrovni s desítkami tisíc uživatelů.

Systém umožňuje implementace formou Multi-Tenant přístupu, který je využíván hlavně při tvorbě resortních systémů pro více organizací nebo pro cloudové instalace. Multi-Tenant přístup zajišťuje možnosti rozdílné implementace komplexních modulů, funkcí, formulářů, procesů a konfigurace na úrovni každého mandanta. Umožňuje také zpracovávat logicky oddělené údaje a dokumenty na úrovni centrální databáze.

Nejnovější verze automatizované spisové služby - Fabasoft eGov Suite 2023


Tisk