Vybrat region
cz

Zabezpečenie na dôchodok je problematika, ktorou by sa mal počas produktívneho veku zaoberať každý človek. Na trhu existujú spoločnosti, či už štátne alebo súkromné, ktoré poskytujú rôznorodé produkty dôchodkového sporenia. Pre efektívne fungovanie týchto spoločností je nevyhnutnosťou informačný systém, ktorý do maximálnej miery automatizuje back-office procesy a významne podporuje komunikáciu dôchodkovej spoločnosti so sporiteľmi a spolupracujúcimi subjektami tak, aby boli naplnené očakávania všetkých strán. Asseco Central Europe dlhodobo úspešne prevádzkovanými aplikačnými riešeniami vie byť viac ako profesionálnym partnerom pre všetky dôchodkové spoločnosti, ktorým záleží na efektivite, kvalite a spokojnosti svojich zákazníkov.