Vybrat region
cz

Nemocniční informační systém

Next Generation Hospital Information System

Nemocniční informační systém nové generace (NG HIS) je inovativním řešením pro poskytovatele zdravotní péče. Tento systém zefektivňuje a digitalizuje procesy poskytované zdravotní péče a řízení zdravotnických zařízení různých velikostí a odborností - fakultních nemocnic, specializovaných zdravotnických zařízení a poliklinik. Zvyšuje bezpečnost a úroveň poskytované zdravotní péče pro pacienty a zefektivňuje ekonomiku a provoz poskytovatelů.

NG HIS integruje lékařské záznamy pacientů, laboratorní a diagnostické výsledky, preskripci, medikaci, konzilia, řídí operační sály, sesterské procesy na lůžkových odděleních, zohledňuje cestu pacienta a poskytuje kompletní zdravotní dokumentaci pacienta. Systém je konfigurovatelný a přizpůsobitelný potřebám zákazníků. Pomáhá zdravotnickým pracovníkům udržovat přehled ve zdravotní dokumentaci. Zároveň poskytuje manažerům, lékařům a vedoucím sestrám veškeré potřebné medicínské, administrativní a finanční přehledy a data.

Hlavní benefity

Zvyšuje bezpečnost pacienta a kvalitu poskytované zdravotní péče
Usnadňuje práci zdravotnického personálu
Kompletně digitalizuje interní medicínské procesy
Zvyšuje efektivitu zdravotnických zařízení
Redukuje administrativní zatížení

Unikátní vlastnosti

Úplná digitalizace strukturované medicínské dokumentace
Pacientsky centralizovaná dokumentace
Intuitivní uživatelské rozhraní
Procesní řízení

Moduly

Ambulance
Hospitalizace
Operační sály
Ošetřovatelská dokumentace
Plánování
Porodnice a neonatologie
Žádanky
Konzilia
Rehabilitace
Radiologie
JIP
Strukturovaná medikace
Centrální příprava léků