Select region
en

Hospital Information System

Next Generation Hospital Information System

Nemocničný informačný systém novej generácie (NG HIS) je inovatívnym riešením pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tento systém zefektívňuje a digitalizuje procesy poskytovanej zdravotnej starostlivosti a riadenie zdravotníckych zariadení rôznych veľkostí a odborností - fakultných nemocníc, špecializovaných zdravotníckych zariadení a polikliník. Zvyšuje bezpečnosť a úroveň poskytovanej zdravotnej starostlivosti pre pacientov a zefektívňuje ekonomiku a prevádzku poskytovateľov.

NG HIS integruje lekárske záznamy pacientov, laboratórne a diagnostické výsledky, preskripciu, medikáciu, konzíliá, riadi operačné sály, sesterské procesy na lôžkových oddeleniach a poskytuje kompletnú zdravotnú dokumentáciu pacienta. Systém je konfigurovateľný a prispôsobiteľný potrebám zákazníkov. Pomáha zdravotníckym pracovníkom udržiavať prehľad v zdravotnej dokumentácii. Zároveň poskytuje manažérom, lekárom a vedúcim sestrám všetky potrebné medicínske, administratívne a finančné prehľady a dáta.

Hlavné benefity

Zvyšuje bezpečnosť pacienta a kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti
Uľahčuje prácu zdravotníckeho personálu 
Kompletne digitalizuje interné medicínske procesy 
Zvyšuje efektivitu zdravotníckych zariadení 
Redukuje administratívne zaťaženie

Unikátne vlastnosti

Úplná digitalizácia štruktúrovanej medicínskej dokumentácie
Pacientsky centralizovaná dokumentácia
Intuitívne používateľské rozhranie
Procesné riadenie

Moduly

Ambulancia
Hospitalizácia
Operačné sály
Ošetrovateľská dokumentácia
Plánovanie
Pôrodnica a neonatológia
Žiadanky
Konzíliá
Rehabilitácia
Rádiológia
JIS
Štruktúrovaná medikácia
Centrálna príprava liekov