Vybrat region
cz

Poskytujeme širokou škálu řešení pro celou oblast zdravotnictví.

Naše aktivity jsou zaměřeny na tři základní skupiny zákazníků - stát, reprezentovaný ústředními orgány státní správy a organizacemi místních samospráv, zdravotní pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče v rozsahu od největších nemocnic a specializovaných zdravotnických zařízení až po praktické lékaře.

Podíleli jsme se na projektu elektronizace služeb pro občany a dodáváme řešení pro elektronické zdravotní karty a Národní zdravotní portál. V rámci centralizovaných národních řešení jsme přispěli k vývoji centrálních zdravotních registrů, a to národního registru reprodukčního zdraví a národního registru kardiovaskulárních operací a zákroků.