Vybrat region
cz

Asseco Central Europe poskytuje širokou škálu řešení pro celou oblast zdravotnictví.

Naše aktivity jsou zaměřeny na tři základní skupiny zákazníků - stát, reprezentovaný ústředními orgány státní správy a organizacemi místních samospráv, zdravotní pojišťovny a poskytovatele zdravotní péče v rozsahu od největších nemocnic a specializovaných zdravotnických zařízení až po praktické lékaře.

Podíleli jsme se na projektu elektronizace služeb pro občany a dodáváme řešení pro elektronické zdravotní karty a Národní zdravotní portál. V rámci centralizovaných národních řešení jsme přispěli k vývoji centrálních zdravotních registrů, a to Národního registru reprodukčního zdraví a Národního registru kardiovaskulárních operací a zákroků.