Vybrat region
cz
Zdravotnictví

Poskytovatelé zdravotní péče

Poskytujeme širokou škálu řešení pro celou oblast zdravotnictví. Naše aktivity jsou zaměřeny na tři základní skupiny zákazníků: stát, reprezentovaný ústředními orgány státní správy a organizacemi místních samospráv, zdravotní pojišťovny a poskytovatelé zdravotní péče od největších nemocnic a specializovaných zdravotnických zařízení až po praktické lékaře.

 

DRG Grouper od Asseco využívá 51 nemocnic na Slovensku

V rámci DRG poskytujeme nemocnicím k základnímu i nadstavbové moduly - ekonomický, analytický a kódovací.

Jádro služeb pro poskytovatele zdravotní péče tvoří informační systémy pro nemocnice navržené pro provoz celého zdravotnického zařízení. Pro mobilní platformy iOS, Android a Windows je k dispozici aplikace pro lékaře a sestry při práci u lůžka. V oblasti business intelligence nabízíme širokou škálu řešení pro monitorování a vyhodnocování ziskovosti, automatizaci reportování, hloubkovou analýzu dat a pro odhalování podvodů.