Vybrať región
sk
Zdravotníctvo

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Poskytujeme širokú škálu riešení pre celú oblasť zdravotníctva. Naše aktivity sú zamerané na tri základné skupiny zákazníkov a to štát, reprezentovaný ústrednými orgánmi štátnej správy a organizáciami miestnych samospráv, zdravotné poisťovne a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v rozsahu od najväčších nemocníc a špecializovaných zdravotníckych zariadení až po praktických lekárov.

 

DRG Grouper od Asseco využíva 51 nemocníc na Slovensku

V rámci DRG poskytujeme pre nemocnice k základnému aj nadstavbové moduly - ekonomický, analytický a kódovací.

Jadro služieb spoločnosti pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti tvoria informačné systémy pre nemocnice a to informačný systém navrhnutý pre prevádzku celého zdravotníckeho zariadenia a pre mobilné platformy iOS, Android a Windows je k dispozícii aplikácia pre lekárov a sestry pri práci u lôžka. V oblasti business intelligence ponúkame širokú škálu riešení pre monitorovanie a vyhodnocovanie ziskovosti, automatizáciu reportovania, hĺbkovú analýzu dát a pre odhaľovanie podvodov.