Vybrat region
cz

Poskytujeme vlastné softvérové riešenia plne pokrývajúce všetky business procesy pre stavebné sporiteľne. Ide o komplexný core banking a core sale systém. Okrem jadra bankového informačného systému disponujeme aj širokým portfóliom nadstavbových modulov, ktoré sú vzájomne integrované do jedného celku.
 

  

Asseco core systém pre stavebné sporiteľne 
využívajú štyri z piatich stavebných sporiteľní v Českej republike

 
Aj vďaka našim riešeniam a službám stavebné sporiteľne lepšie zvládajú automatizáciu účtovníctva, platobného styku a podpory backoffice procesov. Naše systémy zabezpečujú vyššiu automatizáciu spracovania jednotlivých operácií realizovaných v stavebných sporiteľniach a tým garantujú úsporu nákladov, modernizáciu a digitalizáciu systémov. Kľúčovým je pri implementácii core banking systému dokonalé zvládnutie dátovej migrácie z predošlého systému. Na tento účel sme vyvinuli nástroje na dátovú migráciu, zabezpečenie kvality dát pri migrácii a realizáciu business a účtovnej rekonciliácie.