Vybrať región
sk

Poskytujeme vlastné softvérové riešenia plne pokrývajúce všetky business procesy pre stavebné sporiteľne. Ide o komplexný Asseco Core Banking System a Asseco Core Sale System. Okrem jadra bankového informačného systému disponujeme aj širokým portfóliom nadstavbových modulov, ktoré sú vzájomne integrované do jedného celku.
 

 

Asseco Core System pre stavebné sporiteľne 
využívajú päť z piatich stavebných sporiteľní v Českej republike

 
Aj vďaka našim riešeniam a službám stavebné sporiteľne lepšie zvládajú automatizáciu účtovníctva, platobného styku a podpory backoffice procesov. Naše systémy zabezpečujú vyššiu automatizáciu spracovania jednotlivých operácií realizovaných v stavebných sporiteľniach a tým garantujú úsporu nákladov, modernizáciu a digitalizáciu systémov. Kľúčovým je pri implementácii core banking systému dokonalé zvládnutie dátovej migrácie z predošlého systému. Na tento účel sme vyvinuli nástroje na dátovú migráciu, zabezpečenie kvality dát pri migrácii a realizáciu business a účtovnej rekonciliácie.