Select region
en
Print

Asseco podporuje hodnoty inklúzie a diverzity

Asseco Central Europe ako signatár Charty diverzity, dobrovoľnej iniciatívy firiem a organizácií na podporu inklúzie a diverzity na pracoviskách, sa otvorene hlási k podpore hodnôt diverzity a inklúzie. Hlboko odsudzujeme akékoľvek prejavy nenávisti, neznášanlivosti a agresie či extrémizmu na pracovisku alebo mimo neho.

Naša firemná kultúra je otvorená všetkým bez ohľadu na vek, národnosť, pohlavie, zdravotný stav, sexuálnu orientáciu či vierovyznanie. Našich zamestnancov si starostlivo vyberáme na základe ich zručností, praxe, znalostí a osobnostných predpokladov a poskytujeme priestor a rovnaké príležitosti pre všetkých ľudí bez rozdielu. Vysoko si ceníme individualitu každého jedného kolegu či kolegyne a vytvárame pracovné prostredie, ktoré je slobodným, bezpečným a rešpektujúcim miestom pre všetkých. V Asseco nás spája tolerancia, vzájomná úcta a rešpekt k názorom a životom druhých.

Veríme v profesionalitu, ľudskosť a spolupatričnosť.


Print