Vybrat region
cz
Tisk

Projekt Online propojení s registry ISVS pro klienta VšZP získal Cenu ITAPA 2016

Projekt Online propojení s registry ISVZ – část Registr fyzických osob, který Asseco Central Europe realizuje ve spolupráci se Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), získal během slavnostního Galavečera 15. ročníku mezinárodního kongresu ITAPA první místo v kategorii Nové služby pro občany. V této kategorii byly oceňovány projekty, jejichž cílem bylo zavedení služeb zjednodušujících život běžným občanům.

Projekt Online propojení s registry ISVZ – část Registr fyzických osob (RFO) zrušil povinnost hlásit pojišťovnám změnu adresy či jiných informací o pojištěnci, které jsou uložené v Registru fyzických osob. Nyní tedy není nutné vyplňovat formulář a skenovat či archivovat velké množství údajů. Realizace propojení s Registrem fyzických osob přinesla VšZP množství výhod v podobě vysoké míry aktuálnosti údajů o fyzických osobách, a to díky nezávislosti na splnění oznamovací povinnosti pojištěnců, vyšší míře validity dat o fyzických osobách, úspěšnější doručitelnosti zásilek, aktuálnosti údajů o vztazích rodič – dítě, o ukončení pobytu na území SR nebo o dlouhodobém pobytu mimo SR. V případě kdy VšZP získá odlišné údaje o fyzické osobě než které jsou uvedeny v RFO, VšZP zašle do registru v gesci Ministerstva vnitra Slovenské republiky tyto změny prostřednictvím webových služeb, a tím se aktivně zapojí do procesu sjednocení evidence referenčních údajů o fyzických osobách a jejich aktualizaci.

Konečným uživatelům projekt přinesl snížení pracovní zátěže při zpracovávání a ověřování údajů o fyzických osobách v rámci styku s klienty. Urychlil a zefektivnil se také proces spojený s ověřováním údajů a opakovaným doručováním zásilek klientům. Zrychlily se návazné procesy z důvodu neuplatnění procesu písemného ověřování údajů. Za prvních 8 měsíců roku 2016 poklesl počet nedoručených a vrácených zásilek o 12,51 %. „Doufáme, že spolupráce institucí Asseco Central Europe a VšZP přinese ještě mnoho úspěšně zrealizovaných projektů, které ocení nejen odborné poroty, ale zejména koneční uživatelé v rámci každodenních procesů,“ uvedl při příležitosti získání ocenění Marek Grác, COO Asseco Central Europe.


Tisk