Vybrať región
sk
Vytlačiť

Projekt Online prepojenia s registrami ISVS pre klienta VšZP získal Cenu ITAPA 2016

Projekt Online prepojenie s registrami ISVS – časť Register fyzických osôb, ktorý Asseco Central Europe realizuje v spolupráci so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou (VšZP), získal počas slávnostného Galavečera 15. ročníka medzinárodného kongresu ITAPA prvé miesto v kategórii Nové služby pre občana. V tejto kategórii boli oceňované projekty, ktorých cieľom bolo zavedenie služieb zjednodušujúcich život bežného občana.

Projekt Online prepojenie s registrami ISVS – časť Register fyzických osôb (RFO) zrušil povinnosť hlásiť poisťovni zmenu adresy či iných informácií o poistencovi, ktoré sú uložené v Registri fyzických osôb. Odpadla tak potreba vyplňovať formulár, skenovať či archivovať množstvo údajov. Realizácia prepojenia s Registrom fyzických osôb priniesla VšZP množstvo výhod v podobe vyššej aktuálnosti údajov o fyzických osobách, kedy nie je závislá od splnenia si oznamovacej povinnosti poistencami, väčšiu mieru validity dát o fyzických osobách, úspešnejšiu doručiteľnosť zásielok, údaje o vzťahoch rodič – dieťa, údaje o ukončení pobytu na území SR alebo dlhodobom pobyte mimo SR. V prípade ak VšZP získa odlišné údaje o fyzickej osobe oproti RFO, VšZP zasiela do registra v gescii Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky tieto zmeny prostredníctvom webových služieb a tým sa aktívne zapája do procesu zjednocovania evidencie referenčných údajov o fyzických osobách a ich aktualizácii.

Koncovým užívateľom projekt priniesol zníženie pracovnej zaťaženosti pri spracovávaní a overovaní údajov o fyzických osobách pri styku s klientom. Urýchlil a zefektívnil sa proces spojený s overovaním údajov a opakovaným doručovaním zásielok pre klientov. Zrýchlili sa aj nadväzné procesy z dôvodu neuplatňovania procesu písomného overovania údajov. Za prvých osem mesiacov roku 2016 poklesol počet nedoručených a vrátených zásielok o 12,51%. „Dúfame, že spoločná spolupráca Asseco Central Europe a VšZP prinesie ešte mnoho úspešne zrealizovaných projektov, ktoré ocenia nielen odborné poroty, ale najmä koncoví užívatelia v rámci každodenných procesov,“ povedal pri príležitosti získania ocenenia Marek Grác, COO Asseco Central Europe.


Vytlačiť