Select region
en

Press Releases

Asseco investuje do nových produktov a riešení

Skupina Asseco Central Europe v roku 2017 výrazne posilnila svoju obchodnú pozíciu, rozšírila svoje portfólio ponúkaných produktov a riešení a súčasne zaznamenala výrazný ekonomický rast. Zamerala sa na investície do...

Read more