Vybrat region
cz

Softwarové řešení od Asseco zefektivňuje, zjednodušuje a automatizuje obchodní procesy v pojišťovnách. Díky své flexibilitě a vysoké míře konfigurovatelnosti je schopné pružně reagovat na potřeby trhu. Řešení komplexně pokrývá všechny podnikové procesy komerčního pojišťovnictví od upsání rizika přes zajištění až po finanční uzávěrku a její zaúčtování. Podporuje bezpapírovou kancelář.

 

Disponujeme 30 lety zkušeností

Portfolio softwarových řešení pokrývá portálové řešení na prodej pojistných smluv, jejich zpracování v centrálním systému a jejich vykazování prostřednictvím nadstavbových řešení v oblasti business intelligence.