Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Asseco CE získalo ocenenie Najlepšia ročná správa

Vyhlasovateľ súťaže INEKO a hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov poradenskej firmy PwC, HSBC banky a Fakulty manažmentu UK sa rozhodli aktuálny ročník súťaže oživiť a zmeniť hodnotiaci proces tak, aby sa presadzovala kvalita a transparentnosť finančného výkazníctva na Slovensku. Mediálnym partnerom projektu boli Hospodárske noviny.

Slávnostné vyhlasovanie  víťazov sa uskutočnilo dňa 10.11.2011 na ekonomickom fóre HN Clubu v hoteli Radisson Blu Carlton, kde boli ocenené tri spoločnosti s najlepšími ročnými správami.

  1. Asseco CE
  2. Prvá stavebná sporiteľňa
  3. Slovnaft

Vysokú úroveň ročnej správy našej spoločnosti vyzdvihol aj Alexander Šrank, partner PwC svojím tvrdením, že : „ v podmienkach strednej Európy je veľmi kvalitná najmä v tom, že sa dotýka všetkých kľúčových oblastí, a že ide výrazne nad rámec miestnych zvyklostí pri otvorenosti“. Rastislav Kováčik z inštitútu INEKO to len potvrdil vyjadrením, že: „Asseco CE uviedlo v správe konkrétne projekty, kľúčových zákazníkov, identifikovali obchodné príležitosti a zrozumiteľne opísali stratégiu spoločnosti aj riziká.“

Čo pre našu spoločnosť znamená výhra v tejto súťaži  uviedol pre Hospodárske noviny Jozef Klein, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva:„ je to pre nás v prvom rade ocenením odbornej verejnosti a potvrdenie, že komunikáciu o výsledkoch a aktivitách firmy robíme transparentne a správne“.

Súbory k stiahnutiu


Vytlačiť