Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Euroreport, str. 35 / Recept na úspech

Asseco Central Europe je na slovenskom IT trhu už pojmom. Firma s dvadsaťročnou históriou, začínajúca v skromných podmienkach, bola prvou slovenskou firmou kótovanou na  zahraničnej burze. Dnes patrí do jednej z ekonomicky najsilnejších softvérových spoločností Európy - medzinárodnej skupiny Asseco, ktorej je zároveň spoluzakladateľom. Samotné Asseco Central Europe sa nachádza v troch krajinách Európy (Slovensko, Česko, Maďarsko) v ktorých zamestnáva viac ako 1 800 ľudí. S prezidentom spoločnosti, pánom Jozefom Kleinom, sme sa rozprávali o správnych ingredienciách receptu na to, ako sa lokálna IT firma v dnešnom globálnom svete môže presadiť nielen doma, ale aj v zahraničí.

1. Pán Klein, začiatkom deväťdesiatych rokov vzniklo na Slovensku množstvo lokálnych IT firiem.  Mnohé z nich medzičasom zanikli. Môžete nám prezradiť, ako sa Vám podarilo prežiť aj po tom, ako na slovenský trh vstúpili renomované nadnárodné firmy?
V období, kedy sme začínali, nastal boom viacerých odvetví, medzi iným aj v bankovom sektore. Zahraničným IT spoločnostiam chýbala znalosť lokálneho prostredia. Naopak, zakladatelia našej firmy z tohto prostredia pochádzali a boli schopní rýchlo reagovať na vznikajúce požiadavky. Ponúkali sme jednoduché, lacné a pritom technologicky moderné riešenia. Časom sme si vybudovali renomé u finančných inštitúcií a postupne sa nám darilo získať aj zákazky vo verejnom či komerčnom sektore. Došli sme do situácie, kedy sme boli pre lokálny trh priveľkí, pre zahraničie primalí. Rozhodli sme sa nájsť strategického partnera. Toho sme našli v poľskej IT spoločnosti COMP Rzeszów. Nadchla nás vízia ich generálneho riaditeľa, pána Górala, vytvoriť „východoeurópsku skupinu“ IT spoločností, ktorá by konkurovala nadnárodným firmám. V roku 2004 sme spoločne založili skupinu Asseco. O dva roky neskôr sme, aj vďaka podpore Asseco Poland, vstúpili na Varšavskú burzu. Získaný kapitál sme využili na akvizície nových spoločností, vďaka ktorým sme vstúpili na nové trhy a rozšírili portfólio produktov. U klientov sme tak získali väčší kredit.
2. Skupina Asseco, ktorej ste spoluzakladateľmi, dnes patrí k popredným európskym IT spoločnostiam. Čo pre Vás znamená toto zázemie?
Za šesť rokov existencie sa z poľsko-slovenského partnerstva stala nie východo- ale priam celo-európska skupina, ktorá sa nachádza v 14 krajinách Európy a má viac ako 8 500 zamestnancov. Na základe hodnotenia vlastných softvérových výkonov je už na 5. mieste v Európe. Asseco Group dnes predstavuje etablovanú značku. Toto je silný signál pre potenciálnych klientov a najmä pre nadnárodné spoločnosti, ktoré potrebujú cezhraničné riešenia. My im ich vieme ponúknuť. Na druhej strane, spolupráca v takejto skupine prináša možnosti obchodných synergií, zdieľanie zdrojov a znalostí (best-practices). Pre mňa osobne je veľkým záväzkom, že od minulého roka zastávam pozíciu CEO Asseco Group. Vzhľadom na fakt, že sme spoluzakladateľom skupiny, máme v nej veľmi silnú pozíciu a aktívne sa podieľame na jej strategickom riadení ako aj ďalšom raste.
3. Ako je to s rastom Asseco Central Europe?
Minulý rok v júli sme odštartovali regionálnu integráciu Asseco Slovakia a Asseco Czech Republic, kedy sa obe spoločnosti dohodli na jednotnej organizačnej štruktúre a obchodnej stratégii, ale ponechali si svoju právnu subjektivitu. V nasledujúcich mesiacoch došlo k viacerým akvizíciám, z ktorých najvýznamnejšie predstavujú vstup na maďarský trh. Koncom roka sme získali majoritný podiel v spoločnosti Statlogics, ktorá sa špecializuje na vývoj softvéru v oblasti spotrebiteľských pôžičiek. O pár mesiacov nasledovala zmluva na 60% akcií GlobeNet, jedného z hlavných hráčov maďarského zdravotníckeho IT priemyslu. Začiatkom roka sme dospeli k rozhodnutiu registrovať jednotný obchodný názov spoločností Asseco Central Europe (zatiaľ v Česku a na Slovensku), ktorý jasne vyjadruje náš cieľ – byť silným regionálnym softvérovým centrom pre strednú Európu. Táto zmena je pre trh signálom, že jedna etapa integrácie je úspešne ukončená. V priebehu uplynulého roka sme rozšírili ponuku produktov i služieb, posilnili spoluprácu v obchode a začíname využívať synergické efekty zjednotenia. Výsledkom toho sú nové obchodné úspechy v oboch krajinách. Snáď neprezradím tajomstvo ak spomeniem, že plánujeme ďalšie akvizície...
4. Asseco Central Europe v Česku má silnú pozíciu vo verejnej správe. Maďarský GlobeNet zasa posilnil vaše kompetencie v sektore zdravotníctva. Aké sú Vaše plány v tejto oblasti?
Asseco Central Europe má na Slovensku silnejšiu pozíciu v komerčnej sfére a len v posledných rokoch sa začalo uchádzať o verejnú správu. Máme pripravené množstvo riešení, ktoré môžu klientom pomôcť efektívnejšie fungovať – či už manažérske informačné systémy (úspešne aplikované v projektoch pre Daňové riaditeľstvo a Štatistický úrad), geografické informačné systémy (využívané vo viacerých českých krajoch), alebo komplexné riešenie pre nemocnice a zdravotné poisťovne. Významnejšou špecializáciou vo verejnej správe je zdravotníctvo, o ktoré sa zaujímame najdlhšie. Naša dcérska spoločnosť GlobeNet ponúka služby v oblasti infraštruktúry a integrované zdravotnícke informačné systémy pre viac ako 60 zdravotníckych zariadení v Maďarsku. Radi by sme participovali na projektoch elektronizácie zdravotníctva (eHealth) využijúc naše dlhoročné skúsenosti nielen zo Slovenska ale aj ostatných krajín Európy, kde sa má Asseco referencie. Kompetencie našej firmy budované v tejto oblasti tak môžu priniesť ovocie nielen v rámci slovenského projektu eHealth, ale sú prenositeľné aj do iných krajín, ktoré pred rozhodnutím o budúcej podobe ich národných eHealth projektov stoja. 
5. A na záver – prezradíte nám Váš recept na úspech?
V prvom rade je to nadšenie pre prácu, ktorú robíte, ako aj schopnosť počúvať a pružne reagovať - na trh, zákazníkov, interné potreby... K tomu pridajme správny tím ľudí a asi tu najdôležitejšiu esenciu – nápady, inovácie. A samozrejme pochopenie pre klientov. Bez nich by naša snaha nemala zmysel. Sme veľmi hrdí na naše dlhoročné vzťahy s viacerými zákazníkmi, kedy sa pôvodne obchodný vzťah postupne transformoval na partnerstvo. A práve toto sú momenty, z ktorých máme najväčšiu radosť. Keď vidíme, že naše riešenia prinášajú našim klientom pridanú hodnotu a ich úspech je aj našim úspechom.


Vytlačiť