Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Hospodárske noviny / str.10 / Ako vyzerá vzorová poľskoslovenská spolupráca

Asseco Central Europe založili desiati nadšenci informačných technológií. Bolo to už pred 25 rokmi, rok po Nežnej revolúcii.

Mali dobrý nápad, vytvorili tím pracovitých ľudí a obchodný úspech na seba nenechal dlho čakať. Že by raz na základoch ich vtedy novovzniknutej firmy mohla vzniknúť globálna slovensko-poľská úspešná firma, nikomu z nich ani nenapadlo.

Historickou doménou Asseca je na Slovensku bankovníctvo

Zakladatelia firmy boli a stále sú kamaráti. Najprv boli len traja a založili firmu Asset, neskôr sa k nim pridali ďalší siedmi. Všetci buď pracovali v bankovom sektore v jedinej banke, ktorá vtedy na Slovensku existovala, alebo prednášali či študovali na vysokej škole. Chceli vytvoriť bankový systém, ktorý by predali Českej a Slovenskej sporiteľni, a skutočne to aj dokázali.
O desať rokov, v roku 1999, sa od Assetu odčlenila softvérová divízia a vznikol tak Asset Soft. Fakt, že najväčší objem príjmov pre spoločnosť plynul od spomínaných dvoch bánk, nehral v prospech firmy, skôr naopak. V roku 2001 došlo k privatizácii a Českú aj Slovenskú sporiteľňu kúpila rakúska skupina ERSTE. Vtedajší slovenský lokálny Asset Soft predstavoval pre nich operačné riziko. Po zvážení viacerých scenárov sa skupina ERSTE rozhodla začať budovať vlastnú IT firmu na základoch spoločnosti Asset Soft. V roku 2002 už skupina ERSTE vlastnila 50% akcií spoločne vytvorenej joint venture spoločnosti a dohodu, že do dvoch rokov bude vlastniť aj zvyšok. Toto bol hlavný míľnik, ktorý do istej miery „oslabil“ firmu Asset Soft, pretože sa podstatne znížili jej výnosy. 1. marca 2002 sa generálnym riaditeľom tejto spoločnosti stal Jozef Klein, ktorý spoločnosť riadi až doteraz. Spolu s akcionármi stál pred rozhodnutím, ako ďalej, no v zásade boli len dve možnosti: buď sa spoločnosť nechá kúpiť a stratí identitu a všetko, čo sa podarilo vybudovať, alebo nájde vhodný model spolupráce s nejakým silným partnerom. Vtedy prišiel so svojou ponukou Comp Rzeszów z Poľska, reprezentovaný silnou osobnosťou Adamom Góralom, a predstavil víziu vybudovať poľsko-slovenskú firmu, ktorá by mohla byť základom medzinárodného spoločenstva. Písal sa rok 2004.

Byť v správnom čase na správnom mieste

Firma sama nevedela nájsť správny model pre svoje ďalšie fungovanie. Adam Góral, alebo Comp Rzeszów, ju našiel medzi niekoľkými firmami na Slovensku a v Česku. Comp Rzeszów vtedy vstupoval na burzu a kreoval svoj príbeh, ktorý by prezentoval v rámci IPO (prvá ponuka akcií spoločnosti na burze) investorom. Adam Góral, dnešný prezident a hlavný akcionár a stratég skupiny Asseco, už vtedy videl potenciál v rozvoji spoločnosti Asset Soft, preto ju oslovil na spoluprácu. Spoločne začali klásť základy medzinárodnej skupiny IT spoločnosti, ktorá by mohla konkurovať globálnym spoločnostiam vzniknutým v Amerike či západných štátoch, ktoré v tom období húfne vstupovali na naše rozvíjajúce sa trhy.

Budovanie globálne úspešnej firmy v miestnych podmienkach

Od toho okamihu, roku 2004, nemožno oddelene hovoriť o vtedajšom Asset Softe (dnešnom Asseco Central Europe) a vzniknutej skupine Asseco. Firma nasledovala success story Asseco Poland (takto sa Comp Rzeszów premenoval po vzniku skupiny Asseco), ktoré vymyslelo príbeh, ako by chcelo rásť. Týmto príbehom očarilo investorov, upísalo akcie, získalo peniaze na investície a následne nakupovalo firmy v iných krajinách. V roku 2006 Asset Soft, už pod názvom Asseco Slovakia, vstúpil na burzu, konkrétne zahraničnú burzu vo Varšave. Aby to bolo možné, Slovensko potrebovalo urobiť rôzne legislatívne zmeny, presvedčiť legislatívcov, aby tieto zmeny odsúhlasili v parlamente, aby NBS prijala vykonávacie predpisy a Centrálny depozitár SR následne podpísal kontrakt s Varšavským centrálnym depozitárom, a aby si zladili niektoré vykonávacie inštrumenty. Toto nepredstaviteľné množstvo práce nie priamo súviselo s tým, aby spoločnosť mohla byť kótovaná na burze, ale s tým, že Slovensko nebolo pripravené na to, aby akákoľvek firma mohla byť priamo kótovaná na zahraničnej burze.
Príbeh pre investorov bol dôkladne pripravený za pomoci poradcov. Záujem o kúpu akcií Asseco Slovakia bol na burze v roku 2006 nakoniec 22-násobne vyšší, ako bol ich počet. Získané zdroje sa v roku 2008 rozšírili o ďalšie upísanie akcií a spoločnosť postupne hľadala vhodné akvizície na Slovensku, v Rakúsku, Česku a nakoniec aj v Maďarsku. Nastal čas, keď okrem silného organického rastu začala hľadať firmy, ktoré by jej priniesli pridanú hodnotu, rozšírili podiel na trhu alebo ju obohatili o novú kompetenciu. Asseco Slovakia kúpilo veľa firiem, a tým výrazne rástlo oproti roku 2004, keď doň vstúpil poľský kapitál.

Od založenia skupiny Asseco prešlo už desať rokov

Skupina už dávno nie je len o Slovákoch a Poliakoch. Okrem obrovského množstva národov a kultúr predstavuje aj množstvo produktov, riešení a tisíce ľudí z rôznych končín od Kanady, USA cez Európu, Áziu až po Japonsko. Spolupráca nie je vec náhody, vždy je to o systémovom poznaní vlastných produktov a snahe nepracovať na vývoji produktu, ak rovnaký či podobný má iný člen skupiny. Je to aj o obrovskom obchodnom zábere, pretože každý člen je vďaka skupine Asseco taký veľký, že spĺňa takmer všetky kritériá, ktoré sa vo verejných obstarávaniach bežne požadujú. To aj Asseco Central Europe umožňuje zúčastniť sa na ľubovoľných tendroch bez ohľadu na krajinné špecifiká. Pre zákazníkov je partnerom, ktorý už nemá lokálne operačné riziko, ale, naopak, má stabilitu, svoju stratégiu a je zrejmé, že nezanikne zo dňa na deň, ako aj nezmení produktové portfólio zo dňa na deň. Pozícia v prvej desiatke najväčších IT firiem v Európe podľa výnosov z vývoja vlastného softvéru dáva skupine Asseco vyššiu kredibilitu a najmä vytvára väčšiu dôveru u zákazníkov. Vedia ju porovnať s veľkými korporátnymi firmami, ktoré vyrastali v Amerike alebo niekde v západných krajinách.
Skupina Asseco je členená po regiónoch. Do jednotlivých regiónov patria krajiny, ktoré majú k sebe blízko alebo majú špecifiká, ktoré ich spájajú. Asseco Central Europe pôsobí v regióne strednej Európy so zastúpením v ČR, SR, Maďarsku, Rakúsku, Nemecku a vo Švajčiarsku. V ďalších častiach Európy sa sformovali Asseco South Eastern Europe, Asseco Western Europe a Asseco Eastern Europe. Aktivity skupiny mimo európskeho trhu realizujú spoločnosti združené v holdingu Formula Systems.

Spájame sily pre spoločný úspech

Rôznorodosť spoločností v skupine Asseco priam nabáda na to, aby jej jednotliví členovia úzko spolupracovali v oblasti obchodu, čo skrýva obrovský potenciál pre synergické efekty. Takto sa aj Asseco Central Europe dostalo k zákazníkom, pre ktorých vyvíja riešenia alebo dodáva služby mimo svojho domovského regiónu.

Ponuka partnerstva s medzinárodným dosahom

Asseco Poland pomohlo DanubePay (dcérskej spoločnosti Asseco Central Europe) uspieť v tendri na dodávku processingových a zúčtovacích služieb v projekte Karty pre verejné služby pre Sliezsky kraj v Poľsku (SKUP karta), ktorý obsahuje sofistikovaný platobný systém pre spracovanie platieb za služby poskytované 120 verejnými inštitúciami v celom kraji. Spolu s funkciou elektronických peňazí je SKUP karta aj nosičom certifikovaných elektronických podpisov svojich majiteľov. Systém umožňuje využívanie rôznych platených služieb pre obyvateľov celého regiónu, ako sú mestská a regionálna doprava, kultúra, šport a rekreácia, knižnica a platené parkovisko. Projekt SKUP je taktiež komunikačnou platformou na výmenu informácií medzi účastníkmi projektu a občanmi.

Naše utilitné riešenia sa nám darí ponúkať nielen v Poľsku, predstavili sme ich už aj v Nigérii

Od jesene minulého roka Asseco CE úspešne spolupracuje s business unitom Telco & Utillity z Asseco Poland. V rámci ich dodávky pre Agentúru reštrukturalizácie a modernizácie poľnohospodárstva (ARiMR) v prvej fáze dodáva komponent pre prácu s mapou do interaktívnej aplikácie pre poľských farmárov, slúžiacej na zadávanie žiadostí o poľnohospodárske dotácie prostredníctvom internetu. Asseco CE sa ďalej podieľa na projekte zavedenia vysokorýchlostných sietí v Mazovieckom kraji (Internet dla Mazowsza, Poľsko). Do tohto rozsiahleho projektu financovaného z Európskych fondov prispieva časťou Network Inventory Centre, ktorá slúži na vedenie technickej dokumentácie budovanej infraštruktúry a poskytovanie potrebných informácií do ostatných modulov systému správy a siete (systémy OSS, BSS), ktoré dodáva do projektu Asseco Poland. Poslednou nedávnou obchodnou aktivitou business unitu Utility skupiny Asseco CE je predstavenie svojich riešení v ďalekej Nigérii.

Súbory k stiahnutiu


Vytlačiť