Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Hospodárske noviny, str.26 / To najlepšie z technologických inovácií

Ocenenia Microsoft Industry Awards sa každoročne udeľujú za riešenia a aplikácie vyvinuté na platforme spoločnosti Microsoft a zákaznícke riešenia, ktoré využívajú inovatívne technológie. Uvedené prípadové štúdie opisujú riešenia, ktoré boli ocenené v tomto ročníku súťaže. Plné znenia prípadových štúdií a videá predstavujúce víťazné riešenia, nájdete na stránke www.microsoft.com/slovakia/mia2010. Víťazom zvláštnej kategórie Microsoft Industry Awards 2010 sa stala spoločnosť Datalan, a. s., za riešenie najrozsiahlejšej implementácie Microsoft Office v akademickom sektore.

***

Výsledky Microsoft Industry Awards 2010 v Slovenskej republike:

Najlepšie riešenie na platformách WPF: WPF/Silverlight/Surface
Asseco Slovakia, a. s.: Zvýšenie efektivity práce pri analýze daňových subjektov – Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

Najinovatívnejšie nasadenie serverovej virtualizácie na Microsoft Hyper-V
SOFTIP, a. s.: Virtualizácia a modernizácia infraštruktúry šetrí náklady, zjednodušuje správu a zvyšuje bezpečnosť – Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.
versity, a. s.: Migrácia serverovej virtualizačnej platformy z prostredia WMware ESX 3.5 do prostredia Microsoft Hyper-V – SHP Harmanec, a. s.

Najefektívnejšie využitie kombinácie Windows 7 + Windows Server 2008 R2
Anasoft APR, s. r. o.: Efektívnejšie s produktami spoločnosti Microsoft v IT firme roka Najlepšie riešenie pre telekomunikačný sektor, poskytovanie softvéru ako služby a riešenia na platforme Windows Mobile
RESCO spol. s r. o.: Rozšírenie portfólia spoločnosti o mobilnú nadstavbu Microsoft Dynamics CRM pomocou Resco MobileCRM Studia – NAVERTICA a. s.

Najlepšie riešenie pre bankovníctvo, poisťovníctvo, správu financií a utility
Gratex International, a. s.: Komplexný systém riadenia vzťahov so zákazníkmi na báze Microsoft Dynamics CRM – Allianz Slovenská dôchodková správcovská spoločnosť, a. s. IT riešenie, ktoré najviac pomáha zvýšiť celkovú produktivitu zákazníka
GRADIENT SLOVAKIA, spol. s r. o.: Nasadenie systému na automatizované spracovanie faktúr InvoiceCapture – GEFCO SLOVAKIA s. r. o.
exe, spol. s r. o.: Elegantné IT riešenie na vytváranie a schvaľovanie obchodných zmlúv – SLOVNAFT, a. s. Najlepšie riešenie pre štátnu správu, samosprávu a akademickú sféru
Siemens, s. r. o.: Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie – Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
PosAm, spol. s r. o.: Migrácia na Microsoft Exchange Server – Ministerstvo financií Slovenskej republiky
exe-INFORMATION TECHNOLOGIES, člen skupiny BSP: Editor vnútorných predpisov – Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky Najefektívnejšie riešenie podnikového informačného systému na platforme Microsoft Dynamics ERP
Accenture, s. r. o.: Analýza interných procesov, návrh a realizácia komplexnej implementácie informačných systémov, založenej na technológiách spoločnosti Microsoft – HB REM, spol. s r. o. Najlepšie riešenie v oblasti riadenia vzťahov firmy s internými alebo externými zákazníkmi s využitím Microsoft Dynamics CRM
WBI, s. r. o.: Integrované riešenie Microsoft Dynamics NAV a CRM podporuje kľúčové procesy spoločnosti – MOL-Slovensko spol. s r. o. Zvláštna kategória
Datalan, a. s.: Najrozsiahlejšia implementácia Microsoft Office v akademickom sektore


Vytlačiť