Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Infoware, str.12 / Odovzdávanie slovenských počítačových "Oskarov"

Infoware, str.12

Na spoločenskom večere IT GALA sa vo štvrtok 30. 9. 2010 odovzdávali prestížne ocenenia IT OSOBNOSŤ, IT FIRMA a IT PROJEKT roka 2010. Ceny udeľuje neformálne združenie slovenských žurnalistov a členov profesijných združení v oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Tradícia udeľovania týchto prestížnych ocenení pokračuje už desiaty rok. Cieľom je oceniť odborné a manažérske úsilie osobností a firiem pôsobiacich v oblasti informačných technológií a telekomunikácií, oceniť najvýznamnejšie projekty, realizované v danom roku. Odborná komisia zostavila aj tento rok širšiu nomináciu viac ako 120 osobností, firiem a projektov z oblasti informačných technológií a telekomunikácií. Na základe údajov z informačných dotazníkov porota hlasovaním zostavila užšie nominácie piatich osobností, piatich firiem a piatich projektov bez určenia poradia. O nomináciách a víťazoch rozhodla komisia zostavená z IT novinárov a zástupcov profesijných IT organizácií v zložení: Juraj Sabaka (ITAS), Ján Šebo (CTF), Boris Tytykalo (SITA), Jozef Šupšák (eFocus), Ondrej Macko (PC REVUE), Martin Valášek (Trend) a Martin Drobný (INFOWARE). Výročné podujatie slovenskej komunity informačných technológií a telekomunikácií IT SUMMIT a IT GALA organizujú ITAS, PC REVUE a INFOWARE.

V kategórii IT OSOBNOSŤ roka 2010 sa víťazom stal Jozef Klein, predseda predstavenstva a prezident spoločnosti Asseco Central Europe, a. s. Komisia ocenila jeho zásluhy pri vstupe Asseco Slovakia v októbri 2006 na Varšavskú burzu cenných papierov a masívnom rozširovaní Asseco CE, ale aj celej skupiny ASSECO, jedného z najsilnejších softvérových domov v Európe, ktorý sa nachádza v 16 krajinách Európy a zamestnáva 8500 ľudí. Jozef Klein sa podieľa na informatizácii slovenskej spoločnosti prostredníctvom účasti vo viacerých profesijných IT združeniach, na vedeckých konferenciách, ako aj odbornými konzultáciami. Pod vedením Jozefa Kleina získala spoločnosť Asseco viacero významných odborných ocenení.
V kategórii IT FIRMA roka 2010 sa víťazom stala spoločnosť SOITRON, a. s. Komisia ocenila viaceré unikátne produkty spoločnosti, ako napr. nasadenie Unified Communications pre Tatra banku, redizajn siete WAN a implementáciu IP telefónie pre Slovenskú sporiteľňu, multimediálne kontaktné centrum pre prevádzkovateľa outsourcingu služieb callcentra, zabezpečenie HD videoprenosov zo stretnutia predstaviteľov NATO, multimediálne kontaktné centrum pre zákaznícke centrum spoločnosti E. ON. atď. Komisia ocenila aj skutočnosť, že vlastné služby tvoria 56 % z celkového obratu a až 30 % obratu dnes realizuje Soitron mimo Slovenska.
V kategórii IT PROJEKT roka 2010 ocenenie získal projekt IPESOFT REMS (Railway Energy Management System) od spoločnosti IPESOFT, spol. s r. o. Cieľom projektu je zabezpečenie dodávky a implementácia komplexného systému obchodného dispečingu s elektrinou (ODE) pre spoločnosť ZSSK CARGO. Prínosom projektu je výrazné zníženie nákladov súvisiacich s trakciou vplyvom zníženia fiktívnej spotreby na základe reálne merateľnej potreby elektrickej energie, "on-line audit spotreby", reálne zníženie spotreby zavedením noriem pre vlaky a pre traťové úseky a ekonomicky výhodný nákup energií na základe predikovania potreby z plánovaných prepravných výkonov. Komisia tiež ocenila, že v rámci Európy je to unikátny systém, pokiaľ ide o rozsah, komplexnosť i parametre.


Vytlačiť