Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

IT sektor má za sebou skvelý rok a ani budúcnosť nevyzerá najhoršie

Technologické firmy sa napriek dočasným rizikám nemusia báť. Digitalizovať chce štát aj celá ekonomika

Dodávatelia IT by mali mať z ostatných rokov rezervy, ktoré im pomôžu prekonať prípadné zakolísanie trhu. Externality im prajú a pre najbližšie roky sú prísľubom nových príležitostí.

Slovenský IT sektor má za sebou jeden z najlepších rokov v histórii a pred sebou napriek krátkodobým rizikám svetlú budúcnosť.

Mnohé technologické firmy na jar pod vplyvom pandémie zneisteli. Viaceré projekty, a to nielen štátne, čo súviselo s nástupom novej vlády, sa spomalili či zrušili. Dodávatelia si doteraz nemôžu byť istí, čo pod tlakom recesie urobia zákazníci.

Obraz vytvorený na základe rebríčka firiem v aktuálnej ročenke však naznačuje, že väčšina podnikov IT sektora by mala byť dostatočne silná a mať vytvorené rezervy na to, aby prípadné výkyvy alebo stagnáciu bez väčšej ujmy zvládla. Vyhliadky na svetlú budúcnosť navyše zlepšujú dva kľúčové externé faktory. Po prvé, očakávané zvyšovanie štátnych výdavkov na IT a po druhé, nevyhnutnosť digitalizácie v rôznych sektoroch ekonomiky.

Zrýchlené tempo

Súhrnné čísla o vývoji tržieb z rebríčka najväčších dodávateľov IT na Slovensku (bez distribútorov hardvéru), ktoré TREND zostavil z registra účtovných závierok alebo ich získal vlastným zberom dát, narástli vlani medziročne zhruba o desatinu. Oproti štyrom percentám z predošlého roka sa teda dynamika rastu viac ako zdvojnásobila.

Nárast tržieb zaznamenali vlani zhruba dve tretiny z top 30 najväčších IT firiem, vo vyše polovici prípadov bolo pritom tempo dvojciferné. Tradične vedúce duo Eset a Asseco Central Eu-rope podrástli svorne o necelú desatinu. No kým Eset rast zrýchlil z predošlých 3,3 percenta na vlaňajších 8,5 percenta, Asseco CE z predchádzajúceho tempa poľavilo. Obidvom lídrom rebríčka najväčších dodávateľov IT sa tiež podarilo zvýšiť export.

Mimoriadne úspešný rok má za sebou Tempest a košický Lynx, ktoré zvýšili tržby zhruba o polovicu. Z firiem v hornej polovici rebríčka sú skokanmi roka spoločnosti Sofos a Lomtec, ktoré narástli o viac ako 100 percent. Zhruba s pätinovým nárastom tržieb majú za sebou z hľadiska obchodu úspešný rok aj Softec a Ditec, z tradičných veľkých hráčov IT sektora sa podarilo o vyše desatinu narásť Soitronu.

Z rebríčka podľa tržieb tiež vidno, že z najväčších IT firiem mali horší rok zväčša distribútori. S medziročným poklesom sa museli zmieriť Asbis SK, IRDistribution, SWS Distribution aj BSP SoftwareDistribution. Výraznejšie z tohto segmentu rástli firmy DSI a Duna, mierne žilinský distribútor AT Computers.

Nový Eset na obzore?

Potešujúci je mimoriadne dynamický nárast biznisu spoločnosti Photoneo, ktorá sa venuje robotickému rozpoznávaniu objektov, čiže učí roboty vidieť a vnímať okolie. Firma vyvinula patentovanú 3D kameru s údajne najvyšším rozlíšením a presnosťou na svete, čo v kombinácii so strojovým učením umožňuje podnikom z priemyslu a iných odvetví zefektívniť procesy, napríklad robotické rozpoznávanie a výber súčiastok z kontajnerov. Photoneo získava ocenenia po celom svete, a ak bude v nastúpenom trende pokračovať, čoskoro sa môže stať nový slovenský Sygic či Eset.

Na druhej strane, iná exportne orientovaná firma Pixel Federation, ktorá vyvíja počítačové hry v 16 svetových jazykoch, po rokoch dynamického rastu vlani zakopla. Tržby aj pridaná hodnota jej mierne klesli a v ziskovosti sa prepadla o polovicu.

V rebríčku tak ako po minulé roky chýbajú firmy, ktoré do redakčnej uzávierky finančné výsledky nezverejnili. Sú medzi nimi viacerí hráči s ročnými tržbami nad 30 miliónov eur. Pre úplnosť sú v tabuľke uvedení s údajmi za rok 2018. Za predpokladu, že ich ekonomická výkonnosť zostala priemerne na nezmenenej úrovni, sa dajú celkové tržby slovenského IT sektora v súčasnosti odhadnúť zhruba na 3,5 miliardy eur.

Rekordná ziskovosť

Ešte o čosi dynamickejšie ako tržby zlepšovali vlani IT firmy pridanú hodnotu. Nárast tohto ukazovateľa vykázali takmer tri štvrtiny z top 100 spoločností. Tradičným lídrom rebríčka dodávateľov IT Esetu aj Assecu vlani podrástla medziročne o vyše desatinu.

K najväčším skokanom však patril Sofos so 125-percentným rastom a Tempest s Rescom, ktorí zvýšili pridanú hodnotu, rovnako ako tržby, medziročne o polovicu. Dvojciferný nárast tiež zaznamenali Datalan, Amazon, Hewlett-Packard Enterprise Slovakia. Anomáliou rebríčka je firma Tempest IT services, ktorú sa jej materský Tempest rozhodol z roka na rok oživiť s cieľom „vyčleňovať do nej projekty a pokrývať technologické oblasti, ktoré si vyžadujú odlišné riadenie a iný prístup“.

IT firmy stavili na novú vlnu konjunktúry, ktorá by sa mohla začať už budúci rok

Najviac musel IT firmy z vlaňajších hospodárskych výsledkov potešiť nárast ziskovosti. Čistý zisk po zdanení sa priemerne za celý sektor zvýšil viac ako o pätinu, čo znamená výrazne rýchlejšiu dynamiku ako pri tržbách a pridanej hodnote. A takisto zrýchlenie tempa v porovnaní s vlaňajším 15-percentným medziročným nárastom. Sumárne vykázal sektor v roku 2019 zisk zhruba 240 miliónov eur, čím prvýkrát prekročil dvestomiliónovú hranicu. Pravda, takmer polovica z neho pripadá na dvoch dlhodobých lídrov, Eset a Asseco CE.

Porovnanie ekonomických ukazovateľov s vývojom počtu zamestnancov a mzdových nákladov tiež naznačuje, že firmám sa darí zvyšovať tržby a predovšetkým ziskovosť výrazne rýchlejšie, ako im rastú mzdové náklady a počet zamestnancov.

Opatrne, ale s nádejou

Predstavitelia firiem z IT sektora sú, prirodzene, v hodnotení budúcich vyhliadok vzhľadom na nastávajúcu recesiu opatrní. Zároveň v ich vyjadreniach cítiť nádej a mierny optimizmus. Hoci niektoré sa pripravujú v najbližších kvartáloch na pokles a rátajú s prehodnocovaním priorít zákazníkov, najmä z oblasti automotivu, zväčša zároveň stavili na novú vlnu konjunktúry, ktorá by sa mohla začať už budúci rok.

Oživenie dopytu po info-komunikačných technológiách a digitalizácii by mohli podporiť dve veci. Prvou je plánované zvyšovanie verejných výdavkov na IT. Útvar hodnoty za peniaze na ministerstve financií v marcovom hodnotení výdavkov na informatizáciu vyčíslil, že kým v ostatných rokoch boli priemerné ročné výdavky štátu na IT 488 miliónov eur, na roky 2020 až 2022 je priemerná očakávaná rozpočtovaná výška 702 miliónov eur, čiže o vyše dve pätiny viac.

Zdroj: TREND

Najväčšiu položku pritom predstavujú výdavky na prevádzku systémov, ktoré vlani dosiahli 337 miliónov eur. Zatiaľ čo veľké investície štátneho IT a budovanie systémov sú z veľkej časti financované zo zdrojov EÚ, prevádzku znáša štátny rozpočet. V najbližších rokoch sa očakáva pokračovanie rastu výdavkov v dôsledku realizácie projektov spolufinancovaných z európskych zdrojov, a to na úrovni štátnej správy aj samosprávy pri budovaní inteligentnejších miest.

Ďalším impulzom pre budúcu prosperitu sektora môže byť nevyhnutnosť podnikov začať alebo prehĺbiť digitalizáciu, ktorá v ideálnom prípade umožňuje získať konkurenčnú výhodu alebo prinajmenšom zlepšiť zákaznícke služby či produkty a rozšíriť firmám trhový potenciál.

Podľa indexu DESI, ktorým Európska komisia sleduje a porovnáva digitálnu konkurencieschopnosť členských štátov, sa Slovensko tradične drží na chvoste rebríčka. Jedným z najslabšie hodnotených kritérií je pritom nasadzovanie a využívanie systémov schopných zužitkovať nastupujúcu vlnu digitalizácie vo firmách. Slovensko sa v integrácii digitálnych technológií umiestnilo spomedzi 29 krajín na 22. mieste, čiže rovnako ako rok predtým a hlboko pod priemerom Únie. Na porovnanie, Česká republika poskočila medziročne o tri priečky, na aktuálne 9. miesto.

trend.sk, 4. 7. 2020

https://www.trend.sk/trend-archiv/it-sektor-ma-sebou-skvely-rok-ani-buducnost-nevyzera-najhorsie


Vytlačiť