Vybrať región
sk
  • SK
  • CZ
  • EN
Vytlačiť

Naháňačka na čele ítečkového biznisu: Asseco sa doťahuje na Eset

Vlani sme pri hodnotení IT sektora za rok 2017 konštatovali, že slovenské ítečkové firmy si vedia poradiť aj bez vládnych zákaziek, od ktorých je časť z nich závislá. Minulý rok sa situácia obrátila, lebo sa nanovo rozbehla informatizácia.

Vládna komisia schválila niekoľko desiatok väčších i menších IT projektov financovaných z eurofondového operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII), nástupcu známej skratky OPIS. Výsledkom je, že sa otvárajú nové vládne IT tendre a pribúdajú nové zákazky. Do akej miery však už stihli prehovoriť aj do finančných čísiel firiem a celého odvetvia?

Sektor na vzostupe

Sumárne tržby 110 slovenských ítečkových podnikov (bez distribútorov hardvéru), ktoré má TREND k dispozícii z registra účtovných závierok alebo ich získal vlastným zberom dát, vlani dosiahli bezmála dva a pol miliardy eur. Oproti roku 2017 pri tejto vzorke stúpli o dva a pol percenta.

Znamená to síce mierne spomalenie dynamiky rastu (3,4 % v roku 2017), ale stále je to na vzostupnej trajektórii. Vzhľadom na to, že vládne ítečkové tendre z OPII ešte len nabiehajú a v účtovných knihách sa zatiaľ premietajú iba v limitovanom rozsahu, do budúcnosti možno očakávať ďalší nárast.

Celkový výtlak IT brandže je pritom vyšší než spomínané dva a pol miliardy eur. Vo výpočtoch TRENDU (ako aj vo väčšine tabuliek a rebríčkov v ročenke TREND TOP v infotechnológiách) chýbajú údaje za firmy, ktoré majú posunutú účtovnú závierku.

Je medzi nimi aj viacero hráčov s ročnými tržbami nad 30 miliónov eur, respektíve jednu miliardu starých slovenských korún. Za predpokladu, že si vlani svoje pozície aspoň udržali, ak nie o niečo zlepšili, dajú sa celkové tržby slovenského ítečkového sektora odhadnúť na tri a pol miliardy eur.

Podobne ako tržby rástla aj súhrnná pridaná hodnota spoločností, ktorá vyjadruje, ako sa podieľajú na tvorbe HDP krajiny. Pri našej vzorke 120 firiem, tentoraz už vrátane distribútorov hardvéru a softvéru, mierne prekročila jednu miliardu eur. Medziročne sa zdvihla o štyri percentá. Opäť to ukazuje na spomalenie dynamiky, ale tiež na celkový pozitívny trend.

Eset verzus Asseco

Pohľad na úrovni jednotlivých firiem je už podstatne fragmentovaný. Napríklad v prvej dvadsiatke polovica spoločností zaznamenala rast tržieb a polovica ich pokles. Pri rebríčku pridanej hodnoty vidieť viac plusových ročných zmien, no prevažne iba okolo dvoch-troch percent.

Segmentácia dodávok slovenských IT firiem 1/2
(%, podľa tržieb, 2018)
Segmentácia dodávok slovenských IT firiem 1/2
PRAMEŇ: údaje poskytnuté spoločnosťami

Mimoriadne dobrý rok má za sebou Asseco Central Europe (CE). Jeho konsolidované tržby narástli takmer o 32 percent a pridaná hodnota o rovných 38 percent. Okrem organického rastu sa o to postarali najmä nové akvizície, ako aj konsolidácia časti celého koncernu, ktorá združuje spoločnosti vyvíjajúce podnikový softvér.

Vďaka tomu Asseco CE v našom hlavnom ítečkovom rebríčku, zostavenom podľa dosiahnutej pridanej hodnoty, preskočilo dlhoročného lídra slovenského IT sektora, Eset. Hoci ani tomu sa vlani nedarilo zle, keď zaevidoval nárast tržieb nad trhovým priemerom.

TREND, 4. 6. 2019, Jozef Andacký

www.etrend.sk/trend-archiv/rok-2019/cislo-21/nahanacka-na-cele-asseco-sa-dotahuje-na-eset.html

 


Vytlačiť